Világítástechnikai szakember/szakmérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Magyarországon évtizedek óta egyedülállóan az Óbudai Egyetemen (és annak jogelődjein) folyik célirányos posztgraduális világítástechnikus képzés. Ennek célja, hogy a jelentkezők olyan világítástechnikai alapismeretek birtokába jussanak, amivel könnyedén el tudnak helyezkedni a világítástechnikát érintő gyártói, tervezői, forgalmazói, kutatói, üzemeltetői és alkalmazástechnikai területeken.

Az oktatás célja olyan világítástechnikai szakemberek/szakmérnökök képzése, akik a továbbképzés során megszerzik a szak gyakorlati műveléséhez szükséges általános szakmai műveltséget, az egyes részterületekhez (pl. irodavilágítás, közvilágítás, sportvilágítás stb.) tartozó speciális ismereteket, valamint a korszerű ipar és szolgáltatók igényeinek megfelelő magas szintű szakismereteket.

A szakon elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában alkalmasak a szakterületen belüli kimagasló minőségű alkotó mérnöki munkára.

Villamos tervezők esetében a szakképzés nyújtotta másoddiploma az egyik feltétele a Magyar Mérnöki Kamara G-Vi Világítástechnikai rendszerek (külső és belsőtéri rendszerek) tanúsítás megszerzésének.

A világítástechnikai szakmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a világítástechnika területén:

  • világítástechnikai berendezéseket, rendszereket terveznek,
  • ezek kialakításában monitorálási, minősítő, ellenőrző feladatköröket látnak el,
  • részt vesznek gyártásukban, üzembe helyezésükben, üzemeltetésükben, illetve
  • szervízelési, szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

KINEK AJÁNLJUK?

Szakmérnök képzés: A képzésre való jelentkezés feltétele alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki végzettség. A képzés ajánlott azoknak a mérnököknek, akik már a világítástechnika területén dolgoznak, vagy dolgozni kívánnak, és nem rendelkeznek kellő mélységű szaktudással ezen a területen.

Szakember képzés: A képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevél a képzés honlapján részletesen felsorolt szakterületekről.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

Magyar

MUNKAREND

Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

336 óra, 120 kredit

KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

További információk a képzést részletesen bemutató honlapon: http://vilagitas-technika.hu/

Nádas József

mérnöktanár
Óbudai Egyetem, KVK EKRI MTT

1084 Budapest, Tavaszmező utca 15. B. ép. fszt. 14.

Email:nadas.jozsef@kvk.uni-obuda.hu
Mobil:+36 20 999 3355