Vállalati mentor szakirányú továbbképzés

Szak neve

vállalati mentor szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • vállalati mentor

Képzési terület

műszaki

A felvétel feltételei

Műszaki képzési területen legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.

Képzési idő

2

Kreditek száma

60

A képzés célja

A személyiségfejlesztés, a kommunikáció és önismeret-fejlesztés, a rendszerezett és újrastrukturált meglévő tudás révén a mentor felkészítése a mentorált munkájának irányítására, kontrollálására, a pályakezdő munkatárs szakmai ismereteinek bővítésére, személyiségének, önhatékonyságának fejlesztésére.

Szakmai kompetenciák

Tudás

– pszichológiai alapismeretek és személyiségfejlesztés;

– önismeret;

– kommunikáció;

– mediáció és konfliktuskezelés;

– a pedagógia alapjai;

– tudás- és tapasztalatátadó szerep;

– képességfejlesztő szerep;

– munka- és szervezetpszichológia;

– a mentorálás módszertana;

– szervezeti kultúra és szervezetfejlesztés;

– minőségmenedzsment;

– interkulturális menedzsment;

– vállalati képzés és élethosszig tartó tanulás.

Ismeri a szervezettel és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, környezetének problémáit, a minőségbiztosítás alapjait.

Képesség:

Képes:

– a problémák elemzésére és megoldására;

– az önfejlesztő és a személyiségfejlesztői szerepkörre;

– a szervezet munkahelyi képzési programjait a stratégiai foglalkoztatási célokkal, operatív feladatokkal összekapcsolni;

– ennek alapján minőségcélokat és -kritériumokat megfogalmazni;

– a felnőttekkel kapcsolatos tanulási módszertanok alkalmazására;

– a mentori feladatok feltérképezésére;

– a mentorálás folyamatának megtervezésére;

– a munkahelyi tanulás rendszereinek fejlesztésére, a munkahelyi tanulásban résztvevők értékelésére;

– a munkahelyi képzési szükségletek felmérésére, elemzésére, képzési programok tervezésére, megvalósítására és értékelésére; 

– a munkahelyi tanulással kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok ellátására;

– képes a konfliktusok kezelésére és a problémák megoldására

Attitűd:

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató

– elkötelezettség a gyakornok támogatását illetően,

– nyugodt, elfogadó légkör megteremtése,

– segítő, bátorító, odafigyelő, elfogadó magatartás gyakorlása,

– önbizalom, hivatástudat megerősítése a gyakornokban,

– empátia a gyakornok iránt,

– személyes példamutatás,

– reflektív viselkedés,

– hitelesség, nyitottság mások munkastílusának megismerése iránt,

– motiválás.

Autonómia és felelősség:

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató alkalmas:

– személyiségfejlesztésre;

– konfliktuskezelésre;

– tudás- és tapasztalaátadásra;

– képességfejlesztésre;

– mentorálásra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek: 28 kredit

Pszichológiai alapismeretek és személyiségfejlesztés; önismeret; Kommunikáció; Mediáció és konfliktuskezelés; A pedagógia alapjai; Tudás- és tapasztalatátadó szerep; Képességfejlesztő szerep.

Vállalati mentor ismeretek: 28 kredit

Munka- és szervezetpszichológia; Mentorálás módszertana; Szervezeti kultúra és szervezetfejlesztés; Minőségmenedzsment; Interkulturális menedzsment; Vállalati képzés és élethosszig tartó tanulás

A szakdolgozat kreditértéke

4