Színpadtechnikai szakmérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Magyarországon kizárólag az Óbudai Egyetemen folyik célirányos posztgraduális (újabb diplomát nyújtó) színpadtechnikai képzés. A képzésben részt vevők olyan világítástechnikai, hangtechnikai, színpadgépészeti ismeretek birtokába jutnak, amit színházak, rendezvényközpontok, kültéri rendezvények és egyéb szcenikai területeken az átfogó műszaki irányításban tudnak hasznosítani.

A cél olyan szakemberek képzése, akik a meglévő legalább alapképzési mérnöki szakképzettségükre alapozva elsajátítják a kulturális intézmények és rendezvénytechnikai cégek, illetve színpadtechnikai ágazat és szolgáltatások területén a színpadtechnikai feladatokhoz szükséges színpadvilágítási, színpadi hangosítási, színpad gépészeti és színpadi vizuáltechnikai ismereteket, valamint a ezek komplex alkalmazását.

Ezen ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel ellátni:

  • a kulturális intézmények és rendezvénytechnikai cégek színpadtechnikai eszközeinek szakszerű és biztonságos üzemeltetését, a gép-, műszer- és eszközgazdálkodás feladatait,
  • a kulturális intézményekben és a rendezvény technikai vállalkozásokban, illetve a szolgáltatási területeken a színpadtechnikai tervezési, fejlesztési, kivitelezési és ellenőrzés és feladatokat.

E képességek alapján alkalmasak lesznek arra, hogy a színpadtechnikában, azaz a színpadgépészeti, a színpadi hangtechnikai, a színpadi fénytechnikai és a színpadi vizuáltechnikai rendszerekben és technológiájában a minőségi munka eredményességét növeljék, továbbá képesek lesznek a színpad- és rendezvénytechnika területén dolgozó részszakterületek szakembereinek munkáját összefogni és irányítani.

KINEK AJÁNLJUK?

A képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki végzettség. A képzés ajánlott azoknak, akik már világítás és/vagy hangosításterületén dolgoznak vagy dolgozni kívánnak és mélyebb, egyetemi szintű szaktudással kívánják bővíteni ismereteiket ezen a területen.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

Magyar

MUNKAREND

Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
352 óra, 120 kredit

KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

További információk a képzést részletesen bemutató honlapon: http://szinpad-szakmernok.hu/

Nádas József

mérnöktanár

Óbudai Egyetem, KVK EKRI MTT

1084 Budapest, Tavaszmező utca 15. B. ép. fszt. 14.

Email:nadas.jozsef@kvk.uni-obuda.hu

Mobil:+36 20 999 3355