Napelemes rendszerek létesítése szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzés

Szak neve

napelemes rendszerek létesítése (szakember) szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakember napelemes rendszerek létesítése szakon

Képzési terület

műszaki

A felvétel feltételei – szöveges

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő

3

Kreditek száma

90

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja az olyan szakemberek képzése, akik speciálisan a napelemes technológiákhoz kapcsolódó feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően egy felsőfokú képzettség és a jelen napelemes szakképzettség birtokában közreműködhetnek napelemes eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve üzemeltetői, szolgáltatói, szervizelési, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A korábban megszerzett általános műszaki és informatikai, valamint gazdasági ismereteken túl speciálisan a napelemes technológiai ismeretek megszerzése az elsődleges.

A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik

– a napelemes rendszerek alkotóelemeit;

– mérési módszereket és értékelési módszereit;

– alkalmazott főbb villamosipari anyagokat és technológiákat;

– a rendszertervezés menetét;

– a kivitelezés lépéseit;

– a lehetséges hibákat és ezek kiküszöbölési módjait;

– felügyeleti rendszereket;

– mechanikai tartószerkezeteket;

– irányítástechnikai eszközöket;

– az energiaellátó-rendszer üzemét; 

– a villamosenergia-ellátáshoz való csatlakozás folyamatát;

– engedélyezési eljárásokat;

– munkavédelmi feladatokat.

   A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak:

– a rendszerek létesítésének művezetésére;

– komplex rendszerek tervezésére;

– a rendszerek performanciájának mérésére;

– hiba beazonosítására, javítására;

– gazdasági-megtérülési számítások elvégzésére;

– a rendszerek üzemeltetésére és az azokról való riportok készítésére;

– informatikai-felügyeleti kapcsolatok kiépítésére.

Személyes adottságok, készségek

– műszaki átlátó képesség;

– csapatszellem;

– környezet- és energiatudatosság;

– rendszerszemlélet;

– menedzsment- és vezetői képesség;

– döntésképesség;

– megbízhatóság, precizitás;

– felelősségtudat;

– problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása);

– tervezési és értékelési képesség;

– információgyűjtő és -rendszerező képesség;

– elemző készség;

– visszacsatolási készség;

– logikus gondolkodás;

– kreativitás;

– ellenőrző képesség;

– kapcsolatteremtő készség;

– hatékony kommunikációs képesség;

– prezentációs képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató:

– napelemes rendszereket tervez;

– rendszertelepítést felügyel, művezet;

– rendszert tesztel, mér, értékel;

– rendszereket üzemeltet;

– együttműködik gazdasági tervezőkkel;

– rendszerek performanciáját ellenőrzi, javaslatot tesz hibák javítására;

– részt vesz anyagok, tartószerkezetek, inverterek és napelemek kiválasztásában;

– kábelezési tervet készít;

– különböző védelmekkel látja el a rendszert;

– a fenntarthatóságot biztosítja hosszú távú támogatási lehetőségek, eszközök megtervezésével, bevezetésével;

– megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, vezetői pozíciót tölt be.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Szakmai alapozó ismeretek: 30 kredit

Műszaki fizika; méréstechnika; műszaki mechanika; villamos energetika; villamosipari anyagismeret.

Szakmai törzsanyag: 30 kredit

Ipari környezetvédelem; teljesítményelektronika; villám- és hibavédelem; kiserőművek, hálózatok felügyelete; elosztott villamosenergia-termelés; projektlaboratórium; szakirányú integrált gyakorlat.

Speciális szakismeretek: 21 kredit

Különleges energiaforrások; napelemes rendszerek; megújuló energiaforrások létesítése.

A szakdolgozat kreditértéke

9