Hidrogén-mobilitás szakmérnök

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

magyarul: Hidrogén-mobilitás szakmérnök

angolul: Hydrogen- Mobility Engineering

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

magyarul: Hidrogén-mobilitás szakmérnök angolul: Hydrogen- Mobility Engineering

A szakirányú továbbképzés képzési területe

műszaki

A képzés nyelve

magyar

Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma

levelező, 2 félév, összesen 180 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

60 kredit

Képzés helye

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. /Bécsi út 96/B

A felvétel feltétele

Legalább BSc alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett villamosmérnök, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök szakképzettség

Finanszírozási forma

Önköltséges

A képzés célja

Ezen ismeretek megszerzésével képesek felelősséggel ellátni:

 • a tüzelőanyagcellás-járművek üzemeltetését
 • a tüzelőanyagcellás-járművek időszakos karbantartását
 • a tüzelőanyagcellás-járművek diagnosztikáját
 • a töltőberendezések üzemeltetését és műszaki ellenérzését
 • a nyomástartó edények vizsgálatának felügyeletét

Szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség)

A képzés célja az olyan mérnökök képzése, akik speciálisan a hidrogén és a tüzelőanyagcellás-járművekhez kapcsolódó technológiák üzemeltetésére, rendszerszintű áttekintésére és diagnosztikájára képesek. Ennek megfelelően a mérnöki alapfokozat és a jelen hidrogén-mobilitási szakképzettség birtokában közreműködhetnek tüzelőanyagcellás eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve mérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A korábban megszerzett általános műszaki és informatikai, valamint gazdasági ismereteken túl most speciálisan a hidrogéntechnológiai és járműipari ismeretek megszerzése az elődleges cél.

Tudás

 • a hidrogéntechnológia globális jelentősége és környezeti hatásai
 • hidrogénüzemű járművek felépítése és működése
 • nyomástartó edények és tartályok minősítése
 • járműelektronikai-ismeretek
 • hidrogénbiztonság és munkavédelmi ismeretek
 • villamos gépek üzeme és mérése
 • járműdiagnosztikai rendszerek és módszerek

Készségek és Képességek

 • a gépjárművek és a töltőinfrastruktúra specifikálása és műszaki adatainak értelmezése
 • műszaki átlátó képesség
 • hibaállapot feltárása és a hiba javítása
 • H2-rendszerek üzemeltetése és dokumentálása
 • kapcsolódó informatikai, felügyeleti rendszerek üzemeltetése
 • minősítési folyamatok lebonyolítása
 • hidrogénhajtású járművek időszakos ellenőrzése és műszaki vizsgálata
 • tároló edények és csővezetékek ellenőrzése és vizsgálata
 • tűz-, robbanás-, munkavédelmi követelmények ellenőrzése
 • információgyűjtő és rendszerező képesség,
 • elemző készség,
 • logikus gondolkodás,
 • ellenőrzőképesség,
 • kapcsolatteremtő készség,
 • hatékony kommunikációs képesség,
 • prezentációs képesség.

Attitűd

 • környezet- és energiatudatosság,
 • problémamegoldás,
 • kreativitás,

Autonómia és felelősség

 • egyéni döntésképesség
 • felelősségtudat és felelősségvállalás
 • rendszerszemlélet
 • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása),
 • tervezési és értékelési képesség