Orvostechnikai szakmérnök

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

magyarul: orvostechnikai szakmérnök

angolul: Medical Engineering

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

magyarul: orvostechnikai szakmérnök

angolul: Medical Engineer

A szakirányú továbbképzés képzési területe

műszaki

A képzés nyelve

magyar

Képzés munkarendje és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma

levelező,2 félév, összesen 237 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

70 kredit

Képzés helye

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar,

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

A felvétel feltétele

Legalább BSc alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség (műszaki, egészségügyi képzési területen).

Finanszírozási forma

Önköltséges

A képzés célja

A két féléves képzés során megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek felelősséggel ellátni:

– az egészségügyi intézmények orvostechnikai és kórháztechnikai eszközeinek szakszerű és biztonságos üzemeltetését,

– az orvostechnikai vagy egészségipari területeken a bemérés, ellenőrzés és szervizelés feladatait,

– orvostechnikai vagy egészségipari eszközök tesztelési feladatait.

Ezen képességek alapján alkalmasak lesznek arra, hogy az egészségügyi szakszemélyzet mellett részt vegyenek a gyógyító-megelőző, valamint a rehabilitációs tevékenység ellátásának hatékony elősegítésében. Interdiszciplináris képzettségük alapján összekötő szerepet töltenek be az orvosok, ápolók, az egészségügyi gazdasági szakemberek, valamint a külső műszaki szakemberek közötti véleménycserében, a felmerülő döntéstámogató igények és a megvalósítható műszaki lehetőségek egyeztetése során.

Szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség)

Tudás

 • Ismeri az orvostechnikai berendezések, készülékek és eszközök diagnosztikai és terápiás alkalmazásának feltételeit, amelyek alapján képes az egészségügyi szakszemélyzettel együtt részt venni a gyógyító-megelőző tevékenységeket elősegítő műszaki feladatok megoldásában.
 • Fizikai, kémiai és műszaki szaktudását alkalmazni tudja a gyógyító-megelőző-rehabilitációs folyamatokhoz szükséges orvostechnikai eszközök alkalmazási, minőségbiztosítás ellenőrzési feladatai során.
 • Részt tud venni az egészségügyi intézmények folyamatos üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális és műszaki ellátási feladatainak megoldásában és kivitelezésében.
 • Ismeretekkel bír és képes döntéstámogató szakértői tevékenységével hozzájárulni a digitalizált egészségügyben megjelenő rendszertechnikai feladatok megoldásához.

Képesség

 • Jellemzi a műszaki átlátóképesség, rendszerszemlélet, logikus gondolkodás.
 • Jellemzi a tervezési és értékelési képesség, elemző készség, döntésképesség.
 • Jellemzi a problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása; megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása).
 • Jellemzi a felelősségtudat, csapatszellem, megbízhatóság, precizitás.
 • Jellemzi a környezet- és energiatudatosság.
 • Munkáját kiemelten jellemzi a betegbiztonság és üzembiztonság elvárt követelményeinek figyelembe vétele.
 • Képes a gyártással, szervizeléssel, javítással foglalkozó vállalkozásoknál részt venni a konkrét eszközök, folyamatok tervezésében, kivitelezésében, bemérésében.
 • Képes értékesítő vállalkozásoknál az orvos- és kórháztechnikai eszközök műszaki sajátosságainak szakszerű ismerete, összehasonlító elemzése alapján lehetőségét megadni más hasonló termék alkalmazására.
 • Képes az egészségügyi tervező intézeteknél, vállalkozásoknál az orvostechnika szakszerű ismereteinek alkalmazására, a jogi előírások, szabványok stb. érvényre juttatására.
 • Képes egészségügyi intézményekben (kórházakban, klinikákon, diagnosztikus és rehabilitációs központokban) az orvostechnikai eszközök beszerzésében szaktanácsadásra, szakszerű használat betanítására, az előírt időszakos ellenőrző vizsgálatok végrehajtására, vagy az ezekben való részvételre.
 • Képes egészségügyi intézmények orvostechnikai, klinikai, kórháztechnikai üzemeltetési feladatainak ellátására.
 • Jellemzi az információgyűjtő és rendszerező képesség, a klinikai-kórháztechnikai-orvostechnikai szakterülettel kapcsolatos idegen nyelvű ismeretek megértése, és kommunikációs képessége alapján alkalmas annak szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.

Attitűd

 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Együttműködő-készség, kapcsolatteremtő képesség jellemzi.
 • Konstruktívan áll a szakmai kérdésekhez, fogékonyság jellemzi az újdonságok iránt.
 • Fogékony a projektben végzett munka során az együttműködő, nyitott, segítőkész hozzáállásra, és minden tekintetben törekszik a minőségre.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi, etikai és orvosetikai szabályokat, normákat.
 • Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra.
 • Vállalja és hitelesen képviseli az orvos- és kórháztechnika szakterülethez kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepét, képviseli szakterületének legfontosabb értékeit.

Autonómia és felelősség

 • Felelősségtudat jellemzi a munkával és magatartással kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően.
 • Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
 • Felelősséget érez az orvostechnológiai ipari ágazat szerepének erősítéséért.
 • Felelősséget vállal saját döntéseiért és a saját és az irányítása alatt álló projekt munkájáért.
 • Felelősséggel vállalja szakmai állásfoglalásainak következményeit.