Energiagazdálkodási szakmérnök/szaktanácsadó képzés

Szak neve

energiagazdálkodási szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • energiagazdálkodási szakmérnök
  • energiagazdálkodási szaktanácsadó

Képzési terület

műszaki

A felvétel feltételei szakmérnök képzés esetén

Alapképzésben (BSc) illetve főiskolai képzésben szerzett mérnöki oklevél.

A felvétel feltételei szaktanácsadó képzés esetén

Alapképzésben (BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett nem mérnöki oklevél.

Képzési idő

4 félév

Kreditek száma

120

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

– megfelelő természettudományi, környezetgazdálkodási és energetikai alapismeretekkel kell rendelkezniük,
– megismerik a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízi energia, biomassza stb.) sajátosságait, termelésük és hasznosításuk technológiáit, azok gyakorlati alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételeit,
– alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtana, a napenergia hasznosítása, szélenergia hasznosítás, geotermikus energia felhasználása,
– szakma specifikus tudáselemek: biomassza előállítás és hasznosítás, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, alternatív villamos energia előállítás, alternatív hajtóanyagok előállítási módjai, ezek ökonómiája, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása.

Személyes adottságok, készségek

– képessé kell válniuk a környezetbarát, megújuló és egyéb alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és szaktanácsadási tevékenység ellátására,

– egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk európai integrációs törekvéseink különböző szintjein és intézményeinkben, valamint a nemzetközi szervezetekben az alternatív energiaforrások fejlesztésének méltó képviseletére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

–    a biomassza energetikai felhasználása
–    a napenergia és a szélenergia hasznosítás
–    a geotermikus energia felhasználása

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alaptudományi ismeretek (anyag- és energia transzport, energetikai ismeretek, környezet és hulladékgazdálkodás, energiahordozók, informatikai ismeretek)
48 kredit

Szakmai törzsanyag (aktív napenergia hasznosítás, alternatív hajtóanyagok technológiája, biomassza hasznosítás, alternatív villamos energia ellátás, szélenergia, geotermikus energia)
48 kredit

Választható szakmai ismeretek (megújuló energiákra épülő fűtési rendszerek, megújuló energetika ökonómiája, épületgépészet, erőgépek, járművek szárítástechnika)
14 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit