E-mobilitás szakember/szakmérnök

Szak neve

e-mobilitás szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • e-mobilitás szakember

Képzési terület

műszaki

A felvétel feltételei szakember képzés esetén

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) műszaki képzési területen szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik, kivéve az alábbi képzéseket:

– gépészmérnöki;

– mechatronikai mérnöki;

– villamosmérnöki.

A felvétel feltételei szakmérnök képzés esetén

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik az alábbi képzések valamelyikén:

– gépészmérnöki;

– mechatronikai mérnöki;

– villamosmérnöki.

Képzési idő

3

Kreditek száma

90

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja

 Olyan szakemberek képzése, akik a meglévő műszaki alapképzési képzettségük alapján széleskörű ismeretekre tesznek szert a nem kötöttpályás villamos járművek, azaz az e-járművek (trolibusz, e-busz, e-autó, hibridautó, e-robogó, e-motorbike, e-bike, e-roller, Segway) szakterületén, elsajátítják az új technológia gyakorlati alkalmazásához szükséges villamos és mechanikai, valamint informatikai elméleti ismereteket. Megtanulják az energetikai, információátviteli jelek mérését, kiértékelését, hogy magabiztosan be tudjanak avatkozni a rendszer rendellenes viselkedésének elhárításába. Megismerik az e-mobilitás, e-infrastruktúra szerepét a villamosenergia-rendszer üzemében. Átfogó ismereteket szereznek a lehetséges töltési módok, töltéscsatlakozók töltőoszlopok fajtáiról. Elsajátítják az e-töltőállomások létesítésének műszaki, jogi gazdasági feltételeit, üzemeltetésének lehetőségeit, korlátait a villamosenergia-rendszerben. Kitekintést nyernek a jövő önvezető e-autójának kérdéseire. Elemzik az e-mobilitás és a környezetvédelem kapcsolatát.

A műszaki alapképzési szakképzettséggel rendelkezők mindezt kiemelten alkalmazhatják a korszerű e-mobilitáshoz kapcsolódó tervezési, gyártási, telepítési, üzemeltetési, tesztelési, hibadiagnosztizálási, szervizelési, alkalmazástechnikai és továbbfejlesztési szakterületeken, valamint ezek minőségbiztosítási, auditálási, akkreditálási feladatainak megoldásában.

Tudás

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató

– műszaki alaptudásán felül ismeri az alapvető villamosságtani, teljesítményelektronikai, villamosenergetikai, infokommunikációs, környezetvédelmi és gazdálkodási fogalmakat, törvényszerűségeket;

– ismeri a nem kötött e-járművek berendezéseit, készülékeit és töltőberendezéseit, valamint villamosenergetikai hálózati kapcsolatait, amelyek alapján képes részt venni az e-mobilitás tervezési kivitelezési, szervizelési műszaki és gazdasági feladatainak megoldásában;

– ismeri az e-járművek folyamatos üzemeltetéséhez szükséges töltési infrastruktúrát, valamint annak műszaki ellátási feladatainak megoldását és kivitelezését;

– ismeri a K+F+I tevékenység villamosenergia-iparban betöltött szerepét.

Képességek

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató 

– képes a gyártással, szervizeléssel, javítással foglalkozó vállalkozásoknál részt venni a konkrét e-mobilitási eszközök, folyamatok tervezésében, kivitelezésében, bemérésében;

– képes értékesítő vállalkozásoknál az e-mobilitási eszközök műszaki sajátosságainak szakszerű ismerete, összehasonlító elemzése alapján más hasonló termék alkalmazására javaslatot tenni;

– képes e-mobilitással foglalkozó vállalkozásoknál a villamosenergetika szakszerű ismereteinek alkalmazására, a jogi előírások, szabványok érvényesítésére, alkalmazására;

– képes az e-mobilitás berendezéseinek beszerzésében szaktanácsadásra, szakszerű használat betanítására, az előírt időszakos ellenőrző vizsgálatok végrehajtására, vagy az ezekben való részvételre;

– képes az e-mobilitási szakterületeken középvezetői, vagy felsővezetői feladatok ellátására;

– rendelkezik vállalkozásszervezési és vállalkozásirányítási készséggel, alkalmazva a start-up lehetőségeket és technikákat.

A végzett hallgatók készségszinten elsajátítják az e-mobilitás szakszerű alkalmazásának érdekében végzett területeken szükséges műszaki ismereteket, és ezek alapján képesek felelősséggel ellátni:

– a hazai infrastruktúra tervezési kivitelezési és üzemeltetési feladatait,

– az e-járművek átadás-átvételi és szervizelési (üzembe helyezés, javítás, karbantartás) feladatait, 

– a villamosenergia-rendszerrel operatív együttműködés és kommunikáció feladatait.

Attitűd

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató(t)

– jellemzi a műszaki átlátóképesség, a rendszerszemlélet, a logikus gondolkodás;

– jellemzi a tervezési és értékelési képesség, elemzőkészség, döntésképesség;

– jellemzi a problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása; megoldási alternatívák felvázolása, a legjobb megoldás kiválasztása);

– jellemzi a felelősségtudat, csapatszellem, megbízhatóság, precizitás;

– jellemzi a környezet- és energiatudatosság;

– kritikusan szemléli saját munkáját;

– együttműködőkészség, kapcsolatteremtő képesség jellemzi;

– konstruktívan áll a szakmai kérdésekhez, fogékonyság jellemzi az újdonságok iránt;

– projektben szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a minőségre;

– elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi, szabályokat, szabványokat,

– fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra.

Autonómia és felelősség

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató(t)

– felelősségtudat jellemzi a munkával és magatartással kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően;

– önállóan tervezi meg saját szakmai tevékenységét, előmenetelét;

– felelősséget vállal saját döntéseiért és a saját és az irányítása alatt álló projekt munkájáért;

– felelősséggel vállalja szakmai véleményalkotásának következményeit;

– önállóan képes azonosítani a problémákat, az elméleti és gyakorlati tudása segítségével alkalmas azok megoldására, és képes javaslatot tenni a hibák jövőbeli elkerülésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Szakmai alapozó ismeretek: 26-34 kredit

Villamos alapok; energiatárolás; méréstechnika; hajtásláncok; energetika.

Szakmai törzsanyag: 26-34 kredit

Gazdasági és környezetvédelmi szempontok; villamos motorok; teljesítményelektronika; e-infrastruktúrák; speciális munkavédelem.

Speciális szakismeretek: 18-24 kredit

Járműelektronika; energiaellátás; létesítés és üzemeltetés

A szakdolgozat kreditértéke

9