Diplomaátadó ünnepség 2022 nyár (KVK)

Esemény dátuma: 2022. július 15.

Helyszíne: Erkel Színház

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a frissen végzett több, mint 100 BSc-s és MSc-s villamosmérnök valamint számos pedagógus hallgatója számára, illetve az 50 éve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán először végzett hallgatók számára az Erkel Színházban színvonalas helyszínt kívánt biztosítani a megérdemelt oklevelek átadására. Az ünnepség keretében Nagy Balázs, a CETIN Hungary Zrt. Hálózat stratégia és hálózat fejlesztési igazgatója, az egyetem vezetését képviselő Dr. Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes ünnepi beszéde mellett Dr. habil Molnár György dékán Úrtól vették át a végzett hallgatók diplomájukat. Az ünnepi beszédeket követően a jogelőd intézményben 50 éve végzettek arany diplomáinak, illetve 60 éve végzettek gyémánt okleveleinek átadására került sor. A Diplomaátadó ünnepség keretein belül Kandó Kálmán Emlékplakett kitüntetések átadására is sor került, Dr. Vári Péter és Králik György részére. A rendezvény színvonalát az Óbudai Egyetem arany minősítésű Vegyes Karának műsora emelte illetve tette színesebbé.

„Az utaknak kezdetben nem értjük az értelmét. Egy idő után rájövünk arra, elvezetnek valahová” (Márai Sándor)

KVK dékán és Dékáni Hivatal