A tudományos kutatóhelyek, olyan kutatóközpontok, amelyekben elsősorban tudományos igényű munkák folynak. melyek eredményei tudományos cikkek, kiadványok, tudományos fokozatok, nemzetközi kapcsolatok szintjén jelentkeznek. A Karon jelenleg három - ezen igényeknek megfelelő - tudományos kutatóhely működik: