Térítési díjak

A hallgatók tanulmányaik során különböző jogcímeken fizethetnek be térítési díjat. Lehet az

  • kollégiumi-,
  • IV-,
  • szolgáltatási-
  • költségtérítési díj.

Ezen díjakból csak az utolsó kettő kiírásával foglalkozik a Tanulmányi Osztály.

A kollégiumi díjak kiírásáért a kollégium munkatársai a felelősek, az IV díjakat a hallgatónak saját magának kell kiírnia, és teljesítenie a Neptun rendszeren. Az IV díj kiírásával kapcsolatban a munkatársak csak szakmai segítséget tudnak nyújtani.

Költségtérítési/Önköltségi díj:

Költségtérítési/önköltségi díj fizetésére kötelezett minden költségtérítéses/önköltséges/állami részösztöndíjas képzésben résztvevő hallgató. Az alapdíjak összegét minden évben a Szenátus határozza meg.
Az alapdíjak a képzés megkezdésének félévétől (felvétel féléve) függően eltérő lehet.
A képzésüket 2010 szeptemberben, vagy azelőtt megkezdő határon túli magyar hallgatókra a nappali és levelező képzésben külön alapdíjak vannak meghatározva.

A féléves költségtérítési díj a felvett kreditek arányában állapítandó meg úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként a költségtérítési díj 50%-a mindenképp befizetendő, az aktuális félév regisztrációs hetének utolsó napjáig.
Az egy kredit költségtérítési díja egyenlő az alapdíj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel.
Az átlagos kreditérték nyolc féléves képzés esetében 26, minden más képzésnél 30.
A díjak kiírása a Neptun rendszerben két részletben történi. Az első rész, az alapdíj legkésőbb a regisztréciós hét első napjáig kiírásra kerül. A fenmaradó kredit arányos rész, minden félév szorgalmi időszakának 4. hetéig kerül kiírásra. A fizetési kötelezettségnek a Neptun rendszeren keresztül lehet eleget tenni, kivéve a céges fizetéseket.
Céges fizetés esetén a számlakérést legkésőbb a díj kiírását követő 5 munkanapon belül jelezni kell a számlázási rend szerint. Számlakéréshez szükséges további dokumentumok itt.
Ez esetben a számlán külön fizetési határidő szerepel.

KT díj kalkulátor

(2010-es vagy újabb MS excel-el használható)

A képzés kódja a Tanulmányok menüpont alatt a Képzés adatok menüpontnál megtekinthető. (több képzéses hallgató esetén képzésváltás használata szükséges lehet)

Szolgáltatási díjak:

Szolgáltatási díj adódhat a jogviszonyt érintő, vagy egyéb a tanulmányokat érintő kérvény beadásból, felmentés megadásából, államilag támogatott hallgatók adott tárgy kettőnél többszöri tárgyfelvételéért, esetleg a hallgatónak előírt határidő be nem tartásáért, egyéb mulasztásért.
Ezen díjakat a Tanulmányi Osztály munkatársai írják ki a hallgatóknak.

A pótmérésért, a házifeladat késői leadásáért, és az egyéb a Tanulmányi Osztályt közvetlenül nem érintő, fizetési kötelezettséget maga után vonó szolgáltatásokért, a hallgatónak saját magának kell kiírnia az Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a díjat. A szolgáltatás igénybevételére csak abban az esetben jogosult, ha a kiírt tételt a Neptun rendszeren teljesítette is.

Utolsó módosítás: