• 2019/07/08

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2019. július 10-n (szerdán) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2019/07/05

  A Kar által a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztett hallgatók az alábbi fájlban megtekinthetők:

 • 2019/07/03

  Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  Diplomaátadó ünnepséget tart 2019. július 10-én

  10:00-13:00 között

  az Erkel Színházban (Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.).

  Az ünnepségen azon sikeres záróvizsgát tett hallgatók is részt vehetnek, akik a szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkeznek.

  Azonban felhívjuk figyelmüket, hogy az ünnepségre csak azokat várjuk, akik előzetesen jelzik részvételi szándékukat az ezen a linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével 2019. július 4. csütörtök 24:00 óráig! A regisztrációs lehetőség ezt követően lezárul!

  Nem regisztrált hallgatóknak az ünnepségen nem lehet részt venni!

  A jubileumi diplomaátadó ünnepségre való tekintettel minden végzős hallgató és meghívott vendége meghívót kap, melyet már a múlt heti záróvizsgák után lehetőségük volt átvenni a Tanulmányi Osztályon. Ha esetleg nem kapta meg/nem vette át akkor a meghívót, a fenti regisztrációt követően a diplomaátadó előtti napok valamelyikén személyesen jöjjön be a józsefvárosi Tanulmányi Osztályra ügyfélfogadási időben, a meghívót átvenni.

  A diplomaátadó ünnepségre a belépés csak meghívóval engedélyezett!

  Aki nem kíván részt venni az ünnepségen, oklevelét vagy záróvizsga igazolását 2019. július 16-tól átveheti a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 • 2019/07/02

  Tisztelt Hallgatók!
   
  Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara pályázatot hirdet a Diószeghy Győző-díj elnyerésére, melyre a 2018-2019. tanévben a Karon aktív hallgatói jogviszonyban lévő diákok jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Diószeghy Győzőné Szépe Katalin felajánlása alapján Díjat alapított azon hallgatók részére, akik a Kandó Kar hallgatójaként kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtottak a Kar intézetei, illetve a Híradástechnika Intézet által oktatott tárgyakban, a Kar tudományos munkáiban és a sportban egyaránt.

  A Díj névadója, Diószeghy Győző a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (és a Híradástechnika Intézet) múltjának meghatározó jelentőségű személyisége, aki munkásságával jelentős megbecsülést szerzett intézményünknek. Munkáját számos elismeréssel, dicsérettel, díjjal, kitüntetéssel jutalmazta intézményünk.

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a fenti pályázat keretében 2019. évben két díjat adományoz a pályázati feltételeket teljesítő két legjobb hallgató számára oly módon, hogy a két díj egyikére a Kar Híradástechnika Intézetének hallgatói, míg a másik díjra a Kar másik négy intézetének (AI, MAI, MTI, VEI) hallgatói pályázhatnak.

  A kitüntetett hallgató Díjat és Oklevelet kap. A Díj pénzjutalom, mely a Díj alapítására szánt összeg évenkénti kamatából kerül kifizetésre. Amennyiben a Kar vezetése úgy ítéli meg, hogy adott tanévben nincs a felterjesztésre méltó hallgató, úgy az aktuális éves kamat összege áttevődik a következő évre, amikor ezt az összeget is ki lehet osztani egy vagy két hallgató részére.

  Kiemelt szempontok az elbírálás során:
   - Kiemelkedő eredmény a tanulmányi előmenetelt - vagy annak egy részét illetően
   - Példamutató közösségi, illetve tudományos tevékenység
   - Aktív és eredményes sporttevékenység
  A Kar a pályázatot nyilvános pályázat keretében, saját honlapján hirdeti meg, ezt követően pályázhatnak azok a diákok, akik úgy érzik, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek.
  A pályázatoknak tartalmaznia kell a lenti linkről letölthető - géppel kitöltött - "Nevezési lapot" és egyebekben a pályázó által fontosnak ítélt dokumentumokat (azok másolatait).

  A pályázatok beadási határideje: 2019. július 8. 12:00 óra

  A pályázatokat lezárt borítékban, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatal - Sándor Tamás dékánhivatalvezető részére címezve (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) kell postai úton beküldeni,vagy személyesen leadni a TA.1.108-as irodában Lábasné Grega Ildikó részére.
  A borítékra írják rá: "Diószeghy Győző-díj 2019 - Pályázat"

  A pályázatok elbírálásáról a Kandó Alapítvány Kuratóriuma dönt.

  A pályázatok elbírálási határideje: 2019. július 8. 18:00

  A pályázat eredményéről a nyerteseket e-mailben az elbírálást követően azonnal értesíti a Kar vezetése.
  A Diószeghy Győző-díj pályázat eredménye a Kar honlapján 2019. július 8-tól megtekinthető.
  A díjazottaknak az Okleveleket a 2019. július 10. 10:00 órakor kezdődő diplomaátadó ünnepségen személyesen adja át a Kar dékánja.

  Arra buzdítunk minél több hallgatót, hogy bátran jelentkezzenek, ha mindhárom megjelölt területen aktívak.

  Budapest, 2019. július 1.

  Sikeres pályázást kíván:

  Dr. Nádai László          Dr. Beinschróth József
  mb. dékán                   HTI intézetigazgató

 • 2019/07/01

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a Tanulmányi Osztály nyári ügyfélfogadási rendje 2019. július 8. - augusztus 20. között az alábbiak szerint alakul:

  Hétfő: ZÁRVA
  Kedd: 09:00 - 13:00
  Szerda: 09:00 - 13:00
  Csütörtök: 09:00 - 13:00
  Péntek: ZÁRVA

 • 2019/06/21

  Az Óbudai Egyetem FELHÍVÁSa a Nemzeti felsőoktatási (korábbi nevén Köztársasági) ösztöndíj 2019/2020. tanévi pályázatára!

  A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon 8 fő alapképzésen és 1 fő mesterképzésen.

  Az ösztöndíj megpályázásáról, elbírálásáról és feltételeiről szóló Felhívás és eljárási rend, valamint a Pályázati lap erre a hivatkozásra kattintva elérhető és letölthető.

  A hallgató a pályázatát a Pályázati lap 2 példányban történő kitöltésével, a szükséges mellékletekkel ellátva a Kar Tanulmányi Osztályán nyújthatja be 2019. június 28-ig.

 • 2019/03/11

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon a 2018/19 tavaszi féléves Diákigazolvány érvényesítő matricákat az alábbi helyeken és időpontokban lehet felvenni:

  Óbuda: Bécsi út C (Mozdonyos) épület 1. emelet 130-as iroda
  Józsefváros: Tavaszmező utca A épület 2. emelet 218-as iroda
   

  2019. március 18. (hétfő) 09:00 - 11:30 és 12:30 - 15:00 között
  2019. március 19. (kedd) 09:00 - 11:30 és 12:30 - 15:00 között
  2019. március 20. (szerda) 09:00 - 11:30 és 12:30 - 15:00 között


  Amennyiben lehetősége van rá, a megjelölt napok valamelyikén vegye fel az érvényesítő matricát!
  A levelezős és távoktatásos hallgatók a felsorolt időpontokon kívül a konzultációs napjaikon a Tanulmányi Osztályon ügyfélfogadási időben is át tudják venni az érvényesítő matricát.
  A 2018/19 őszi féléves matricák érvényessége 2019. március 31-el lejár.

 • 2019/02/15

  Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  Diplomaátadó ünnepséget tart 2019.03.02-án

  09:00-10:30 között a józsefvárosi BSc és MSc képzés végzős hallgatói,

  11:30-13:00 között az óbudai BSc és MSc, valamint a Napelemes rendszerek létesítése szakmérnök/szakember képzés végzős hallgatói részére

  a Vasas Székház dísztermében (Cím: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.).

  Az ünnepségen azon sikeres záróvizsgát tett hallgatók is részt vehetnek, akik a szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkeznek.

  Azonban felhívjuk figyelmüket, hogy az ünnepségre csak azokat várjuk, akik előzetesen jelzik részvételi szándékukat az ezen a linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével 2019. február 21. csütörtök 24:00 óráig! A regisztrációs lehetőség ezt követően lezárul!

  Nem regisztrált hallgatóknak az ünnepségen nem lehet részt venni!

  Személyenként legfeljebb 3 fő családtag meghívása javasolt a díszterem befogadóképessége miatt.
  Megértésüket köszönjük.

  Aki nem kíván részt venni az ünnepségen, oklevelét vagy záróvizsga igazolását 2019. március 6-tól átveheti a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 • 2019/02/02

  Tisztelt Hallgatók!
  Dear Students!

   

  Mint már értesülhettek róla 2019. február 11-12-én teljeskörű NEPTUN leállás lesz, azaz technikai okokból a NEPTUN rendszer egyáltalán nem lesz elérhető.
  As you may be aware, on 11-12 February 2019, a complete NEPTUN shutdown will occur, so for technical reasons the NEPTUN system will not be available at all.

  Mivel ez a tavaszi félév első két oktatási napja is, így javasoljuk mindenki előre tájékozódjon az aktuális órarendjéről, mert e két napon nem lesz rá lehetősége.
  As this is the first two days of the spring semester, we recommend that everyone be informed about their current schedule because they will not have the opportunity to do so on these two days.

  Emellett felhívjuk a figyelmüket, hogy a fentiek miatt 2019. február 11-15. között(azaz egész héten!)a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!
  In addition, we would like to draw your attention to the fact that, due to the above, 11-15 February 2019 (i.e., all week!) the Registrars Department at both sites is CLOSED!

  Emiatt egyrészt a Késedelmes tantárgyfelvételi/leadási kérelmek benyújtási határidejét 2019. február 19-ig meghosszabbítjuk, másrészt a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen 2019. február 19-én (kedden) 09:00-11:30 óra közöttnyitva tart, azaz akkor is lesz ügyfélfogadás.
  Therefore, on the one hand, the After deadline subject registration/dropping requests is extended until 19 February 2019, and on the other hand, the Registrars Department is open at both sites 19 February 2019 (on Tuesday) from 09:00 am to 11:30 am.

  A 2018/19/2 (tavaszi) félévre szóló Hallgatói jogviszony igazolásokat 2019. február 18-tól tudunk kiadni, ügyfélfogadási időben!
  Student status certificatesfor the 2018/19/2 (spring) semester can be issued from 18 February 2019 at the customer service time.

  Kérem a fentiek figyelembevételével tervezzék az esetleges tanulmányi ügyintézéseiket.
  Please consider the above in order to plan your study administrations.

   

  Üdvözlettel:
  Best regards:

  Hajdu Zsolt
  tanulmányi osztályvezető
  academic registrar

 • 2018/12/19

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2018. december 19-n (szerdán) a józsefvárosi Tanulmányi Osztály 14:00 órától ZÁRVA tart!