• 2019/09/08

  A 2019/20/1 félév első oktatási hetének villamosmérnöki BSc Nappali tagozatos kurzusainak listája megtekinthető az alábbi fájlban:

 • 2019/09/08

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2019. szeptember 9-n (hétfőn) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2019/08/30

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2019. szeptember 2-n (hétfőn) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2019/08/28

  Regisztrációs hét programja a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon
  a villamosmérnöki BSc magyar nyelvű képzés nappali tagozatos hallgatói számára

  A hétfői nap helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18.

 • 2019/08/02

  Új felvettek és 2018-ban halasztást kért hallgatók!

  Az alábbiakban láthatják a KVK iratkozási időpontokat a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévére:
  (Figyelem: Az iratkozáson a 2019/2020. tanévre halasztást kérő leendő hallgatóknak is kötelező megjelenni!)

  Iratkozás helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. TG épület

  Időpont Terem Szak Tagozat Megjegyzés

  2019.09.02. hétfő
  12:30

  F17

  Villamosmérnök szak
  (BSc)

  angol és magyar nyelvű képzés

  Nappali  
  2019.09.03. kedd
  12:00
  F17 Levelező  
  2019.09.05. csütörtök
  12:00
  F19 Villamosmérnök szak
  (MSc)
  Nappali és Levelező  
  2019.09.05. csütörtök
  13:00
  Mérnöktanár szak
  (MA)
   

 • 2019/07/08

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2019. július 10-n (szerdán) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2019/07/05

  A Kar által a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztett hallgatók az alábbi fájlban megtekinthetők:

 • 2019/07/03

  Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  Diplomaátadó ünnepséget tart 2019. július 10-én

  10:00-13:00 között

  az Erkel Színházban (Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.).

  Az ünnepségen azon sikeres záróvizsgát tett hallgatók is részt vehetnek, akik a szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkeznek.

  Azonban felhívjuk figyelmüket, hogy az ünnepségre csak azokat várjuk, akik előzetesen jelzik részvételi szándékukat az ezen a linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével 2019. július 4. csütörtök 24:00 óráig! A regisztrációs lehetőség ezt követően lezárul!

  Nem regisztrált hallgatóknak az ünnepségen nem lehet részt venni!

  A jubileumi diplomaátadó ünnepségre való tekintettel minden végzős hallgató és meghívott vendége meghívót kap, melyet már a múlt heti záróvizsgák után lehetőségük volt átvenni a Tanulmányi Osztályon. Ha esetleg nem kapta meg/nem vette át akkor a meghívót, a fenti regisztrációt követően a diplomaátadó előtti napok valamelyikén személyesen jöjjön be a józsefvárosi Tanulmányi Osztályra ügyfélfogadási időben, a meghívót átvenni.

  A diplomaátadó ünnepségre a belépés csak meghívóval engedélyezett!

  Aki nem kíván részt venni az ünnepségen, oklevelét vagy záróvizsga igazolását 2019. július 16-tól átveheti a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 • 2019/07/02

  Tisztelt Hallgatók!
   
  Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara pályázatot hirdet a Diószeghy Győző-díj elnyerésére, melyre a 2018-2019. tanévben a Karon aktív hallgatói jogviszonyban lévő diákok jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Diószeghy Győzőné Szépe Katalin felajánlása alapján Díjat alapított azon hallgatók részére, akik a Kandó Kar hallgatójaként kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtottak a Kar intézetei, illetve a Híradástechnika Intézet által oktatott tárgyakban, a Kar tudományos munkáiban és a sportban egyaránt.

  A Díj névadója, Diószeghy Győző a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (és a Híradástechnika Intézet) múltjának meghatározó jelentőségű személyisége, aki munkásságával jelentős megbecsülést szerzett intézményünknek. Munkáját számos elismeréssel, dicsérettel, díjjal, kitüntetéssel jutalmazta intézményünk.

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a fenti pályázat keretében 2019. évben két díjat adományoz a pályázati feltételeket teljesítő két legjobb hallgató számára oly módon, hogy a két díj egyikére a Kar Híradástechnika Intézetének hallgatói, míg a másik díjra a Kar másik négy intézetének (AI, MAI, MTI, VEI) hallgatói pályázhatnak.

  A kitüntetett hallgató Díjat és Oklevelet kap. A Díj pénzjutalom, mely a Díj alapítására szánt összeg évenkénti kamatából kerül kifizetésre. Amennyiben a Kar vezetése úgy ítéli meg, hogy adott tanévben nincs a felterjesztésre méltó hallgató, úgy az aktuális éves kamat összege áttevődik a következő évre, amikor ezt az összeget is ki lehet osztani egy vagy két hallgató részére.

  Kiemelt szempontok az elbírálás során:
   - Kiemelkedő eredmény a tanulmányi előmenetelt - vagy annak egy részét illetően
   - Példamutató közösségi, illetve tudományos tevékenység
   - Aktív és eredményes sporttevékenység
  A Kar a pályázatot nyilvános pályázat keretében, saját honlapján hirdeti meg, ezt követően pályázhatnak azok a diákok, akik úgy érzik, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek.
  A pályázatoknak tartalmaznia kell a lenti linkről letölthető - géppel kitöltött - "Nevezési lapot" és egyebekben a pályázó által fontosnak ítélt dokumentumokat (azok másolatait).

  A pályázatok beadási határideje: 2019. július 8. 12:00 óra

  A pályázatokat lezárt borítékban, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatal - Sándor Tamás dékánhivatalvezető részére címezve (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) kell postai úton beküldeni,vagy személyesen leadni a TA.1.108-as irodában Lábasné Grega Ildikó részére.
  A borítékra írják rá: "Diószeghy Győző-díj 2019 - Pályázat"

  A pályázatok elbírálásáról a Kandó Alapítvány Kuratóriuma dönt.

  A pályázatok elbírálási határideje: 2019. július 8. 18:00

  A pályázat eredményéről a nyerteseket e-mailben az elbírálást követően azonnal értesíti a Kar vezetése.
  A Diószeghy Győző-díj pályázat eredménye a Kar honlapján 2019. július 8-tól megtekinthető.
  A díjazottaknak az Okleveleket a 2019. július 10. 10:00 órakor kezdődő diplomaátadó ünnepségen személyesen adja át a Kar dékánja.

  Arra buzdítunk minél több hallgatót, hogy bátran jelentkezzenek, ha mindhárom megjelölt területen aktívak.

  Budapest, 2019. július 1.

  Sikeres pályázást kíván:

  Dr. Nádai László          Dr. Beinschróth József
  mb. dékán                   HTI intézetigazgató

 • 2019/07/01

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a Tanulmányi Osztály nyári ügyfélfogadási rendje 2019. július 8. - augusztus 20. között az alábbiak szerint alakul:

  Hétfő: ZÁRVA
  Kedd: 09:00 - 13:00
  Szerda: 09:00 - 13:00
  Csütörtök: 09:00 - 13:00
  Péntek: ZÁRVA