A Kar Szakirány jelentkezési időszakot hirdet meg az alábbi képzésekre:
   - BSc villamosmérnök (magyar nyelvű) szak Levelező tagozaton a „C” mintatanterves, ill. Távoktatás tagozaton a „C” és a „D” mintatanterves hallgatóknak.

Jelentkezni 2018. április 24-30. között lehet a Neptun rendszeren.
(Ügyintézés/Szakirány jelentkezés)
Jelentkezéskor kötelező az összes szakirány rangsor szerinti jelölése!

Szakirányra jelentkezés előfeltételei BSc képzésen:
   - Levelező tagozaton:
       - „C” mintatanterv esetén: Matematika III. és Villamosságtan III.,
   - Távoktatás tagozaton:
       - „C” mintatanterv esetén: Matematika III. és Villamosságtan III.,
       - „D” mintatanterv esetén: Matematika III. és Villamosságtan II.
tárgyak korábbi teljesítése vagy jelen félévben történt felvétele.

Szakirányra kerülés előfeltétele BSc képzésen:
A jelentkezési előfeltételként megjelölt tárgyak teljesítése.

A Kar a jelentkezők száma alapján korlátozhatja az elindítandó szakirányok számát!
A végleges besorolásról szóló döntés a vizsgaidőszak utolsó napja után várható.

 

A Kar Modul jelentkezési időszakot hirdet meg az alábbi képzésekre:
   - BSc villamosmérnök (magyar nyelvű) szakon Nappali, Levelező és Távoktatás tagozatokon.

Jelentkezni 2018. május 1-15. között lehet a Neptun rendszeren.
(Ügyintézés/Szakirány jelentkezés)
Modulra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik korábbi félévben szakirányon besorolásra kerültek.
A szakirányon felvehető modulokat rangsorolva kötelező mind megjelölni!

A Kar és az Intézet a jelentkezők száma alapján korlátozhatja az elindítandó modulok számát!
A végleges besorolásról szóló döntés a vizsgaidőszak utolsó napja után várható.