Regisztrációs hét programja a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon
a villamosmérnöki BSc magyar nyelvű képzés nappali tagozatos hallgatói számára