Tisztelt Hallgatók!
 
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara pályázatot hirdet a Diószeghy Győző-díj elnyerésére, melyre a 2018-2019. tanévben a Karon aktív hallgatói jogviszonyban lévő diákok jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Diószeghy Győzőné Szépe Katalin felajánlása alapján Díjat alapított azon hallgatók részére, akik a Kandó Kar hallgatójaként kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtottak a Kar intézetei, illetve a Híradástechnika Intézet által oktatott tárgyakban, a Kar tudományos munkáiban és a sportban egyaránt.

A Díj névadója, Diószeghy Győző a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (és a Híradástechnika Intézet) múltjának meghatározó jelentőségű személyisége, aki munkásságával jelentős megbecsülést szerzett intézményünknek. Munkáját számos elismeréssel, dicsérettel, díjjal, kitüntetéssel jutalmazta intézményünk.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar a fenti pályázat keretében 2019. évben két díjat adományoz a pályázati feltételeket teljesítő két legjobb hallgató számára oly módon, hogy a két díj egyikére a Kar Híradástechnika Intézetének hallgatói, míg a másik díjra a Kar másik négy intézetének (AI, MAI, MTI, VEI) hallgatói pályázhatnak.

A kitüntetett hallgató Díjat és Oklevelet kap. A Díj pénzjutalom, mely a Díj alapítására szánt összeg évenkénti kamatából kerül kifizetésre. Amennyiben a Kar vezetése úgy ítéli meg, hogy adott tanévben nincs a felterjesztésre méltó hallgató, úgy az aktuális éves kamat összege áttevődik a következő évre, amikor ezt az összeget is ki lehet osztani egy vagy két hallgató részére.

Kiemelt szempontok az elbírálás során:
 - Kiemelkedő eredmény a tanulmányi előmenetelt - vagy annak egy részét illetően
 - Példamutató közösségi, illetve tudományos tevékenység
 - Aktív és eredményes sporttevékenység
A Kar a pályázatot nyilvános pályázat keretében, saját honlapján hirdeti meg, ezt követően pályázhatnak azok a diákok, akik úgy érzik, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek.
A pályázatoknak tartalmaznia kell a lenti linkről letölthető - géppel kitöltött - "Nevezési lapot" és egyebekben a pályázó által fontosnak ítélt dokumentumokat (azok másolatait).

A pályázatok beadási határideje: 2019. július 8. 12:00 óra

A pályázatokat lezárt borítékban, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatal - Sándor Tamás dékánhivatalvezető részére címezve (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) kell postai úton beküldeni,vagy személyesen leadni a TA.1.108-as irodában Lábasné Grega Ildikó részére.
A borítékra írják rá: "Diószeghy Győző-díj 2019 - Pályázat"

A pályázatok elbírálásáról a Kandó Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A pályázatok elbírálási határideje: 2019. július 8. 18:00

A pályázat eredményéről a nyerteseket e-mailben az elbírálást követően azonnal értesíti a Kar vezetése.
A Diószeghy Győző-díj pályázat eredménye a Kar honlapján 2019. július 8-tól megtekinthető.
A díjazottaknak az Okleveleket a 2019. július 10. 10:00 órakor kezdődő diplomaátadó ünnepségen személyesen adja át a Kar dékánja.

Arra buzdítunk minél több hallgatót, hogy bátran jelentkezzenek, ha mindhárom megjelölt területen aktívak.

Budapest, 2019. július 1.

Sikeres pályázást kíván:

Dr. Nádai László          Dr. Beinschróth József
mb. dékán                   HTI intézetigazgató

CsatolmányMéret
Nevezesi_lap.doc1.15 MB