A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon a 2020/2021. tanév I. (őszi) féléves Diákigazolvány érvényesítő matricákat 2020. szeptember 28. hétfőtől lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben!

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben (őszi és tavaszi féléves egyaránt) kiadott matricák 2020. december 15-ig érvényesek!

Emellett az érvényesítő matricák átvételekor be kell tartani az alábbiakat:

-       az Egyetem területén maszk viselése kötelező,

-       a Tanulmányi Osztály irodájába történő belépés előtt a folyosón kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező (a diákigazolványt is fertőtleníteni kell!),

-       az átvétel igazolásához minden hallgató hozzon magával kék színnel író tollat,

-       a Tanulmányi Osztály irodájában egyszerre csak egy hallgató tartózkodhat,

-       a sorban állás folyamán a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy először azok a hallgatók jöjjenek, akik nem rendelkeznek jelenleg is érvényes matricával (pl. évhalasztók)!

Akik pedig most igényeltek diákigazolványt várják meg, míg a tanulmányi ügyintéző értesíti őket, hogy megkaptuk a diákigazolványt, s akkor jöjjenek majd be azt átvenni – immár az érvényesítő matricával együtt.

Mindannyiunk érdeke, hogy kerüljük a felesleges sorban állást!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2012.01.01. előtt gyártott (kék színű) diákigazolványok további érvényesítésére már nincs lehetőség – azaz a továbbiakban nem adható hozzá érvényesítő matrica.

Aki ilyen diákigazolványt szeretne érvényesíteni először a régi helyett díjmentesen új – NEK rendszerű – diákigazolványt kell igényelnie a kormányhivatalban/okmányirodában, illetve a Neptun rendszeren keresztül.
Ha a NEK igénylést elindította, akkor a Tanulmányi Osztályon leadva a régi diákigazolványát, kaphat egy technikai igazolást az új igényléséhez kapcsolódóan, mellyel a szokásos kedvezményeket annak érvényességéig igénybe veheti.
Az új diákigazolványát a Tanulmányi Osztályon veheti majd át, melynek beérkezéséről a tanulmányi ügyintézők tájékoztatják majd.

A NEK azonosító és a diákigazolvány igénylésének pontos menete az alábbi oldalon olvasható:
http://kvk.uni-obuda.hu/to/diakigazolvany