A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon a 2019/2020. tanév tavaszi féléves Diákigazolvány érvényesítő matricákat 2020. március 16. hétfőtől lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben!

A 2019/2020. őszi féléves matricák érvényessége 2020. március 31-el lejár!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2012.01.01. előtt gyártott (kék színű) diákigazolványok további érvényesítésére már nincs lehetőség – azaz a továbbiakban nem adható hozzá érvényesítő matrica.

Aki ilyen diákigazolványt szeretne érvényesíteni először a régi helyett díjmentesen új – NEK rendszerű – diákigazolványt kell igényelnie a kormányhivatalban/okmányirodában, illetve a Neptun rendszeren keresztül.
Ha a NEK igénylést elindította, akkor a Tanulmányi Osztályon leadva a régi diákigazolványát, kaphat egy technikai igazolást az új igényléséhez kapcsolódóan, mellyel a szokásos kedvezményeket annak érvényességéig igénybe veheti.
Az új diákigazolványát a Tanulmányi Osztályon veheti majd át, melynek beérkezéséről a tanulmányi ügyintézők tájékoztatják majd.

A NEK azonosító és a diákigazolvány igénylésének pontos menete az alábbi oldalon olvasható:
http://kvk.uni-obuda.hu/to/diakigazolvany