Tisztelt Hallgatók!
Dear Students!

 

Mint már értesülhettek róla 2019. február 11-12-én teljeskörű NEPTUN leállás lesz, azaz technikai okokból a NEPTUN rendszer egyáltalán nem lesz elérhető.
As you may be aware, on 11-12 February 2019, a complete NEPTUN shutdown will occur, so for technical reasons the NEPTUN system will not be available at all.

Mivel ez a tavaszi félév első két oktatási napja is, így javasoljuk mindenki előre tájékozódjon az aktuális órarendjéről, mert e két napon nem lesz rá lehetősége.
As this is the first two days of the spring semester, we recommend that everyone be informed about their current schedule because they will not have the opportunity to do so on these two days.

Emellett felhívjuk a figyelmüket, hogy a fentiek miatt 2019. február 11-15. között(azaz egész héten!)a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!
In addition, we would like to draw your attention to the fact that, due to the above, 11-15 February 2019 (i.e., all week!) the Registrars Department at both sites is CLOSED!

Emiatt egyrészt a Késedelmes tantárgyfelvételi/leadási kérelmek benyújtási határidejét 2019. február 19-ig meghosszabbítjuk, másrészt a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen 2019. február 19-én (kedden) 09:00-11:30 óra közöttnyitva tart, azaz akkor is lesz ügyfélfogadás.
Therefore, on the one hand, the After deadline subject registration/dropping requests is extended until 19 February 2019, and on the other hand, the Registrars Department is open at both sites 19 February 2019 (on Tuesday) from 09:00 am to 11:30 am.

A 2018/19/2 (tavaszi) félévre szóló Hallgatói jogviszony igazolásokat 2019. február 18-tól tudunk kiadni, ügyfélfogadási időben!
Student status certificatesfor the 2018/19/2 (spring) semester can be issued from 18 February 2019 at the customer service time.

Kérem a fentiek figyelembevételével tervezzék az esetleges tanulmányi ügyintézéseiket.
Please consider the above in order to plan your study administrations.

 

Üdvözlettel:
Best regards:

Hajdu Zsolt
tanulmányi osztályvezető
academic registrar