• 2020/09/24

  A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon a 2020/2021. tanév I. (őszi) féléves Diákigazolvány érvényesítő matricákat 2020. szeptember 28. hétfőtől lehet átvenni a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben!

  Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben (őszi és tavaszi féléves egyaránt) kiadott matricák 2020. december 15-ig érvényesek!

  Emellett az érvényesítő matricák átvételekor be kell tartani az alábbiakat:

  -       az Egyetem területén maszk viselése kötelező,

  -       a Tanulmányi Osztály irodájába történő belépés előtt a folyosón kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező (a diákigazolványt is fertőtleníteni kell!),

  -       az átvétel igazolásához minden hallgató hozzon magával kék színnel író tollat,

  -       a Tanulmányi Osztály irodájában egyszerre csak egy hallgató tartózkodhat,

  -       a sorban állás folyamán a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.

  A fentiekre tekintettel kérjük, hogy először azok a hallgatók jöjjenek, akik nem rendelkeznek jelenleg is érvényes matricával (pl. évhalasztók)!

  Akik pedig most igényeltek diákigazolványt várják meg, míg a tanulmányi ügyintéző értesíti őket, hogy megkaptuk a diákigazolványt, s akkor jöjjenek majd be azt átvenni – immár az érvényesítő matricával együtt.

  Mindannyiunk érdeke, hogy kerüljük a felesleges sorban állást!

  Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 2012.01.01. előtt gyártott (kék színű) diákigazolványok további érvényesítésére már nincs lehetőség – azaz a továbbiakban nem adható hozzá érvényesítő matrica.

  Aki ilyen diákigazolványt szeretne érvényesíteni először a régi helyett díjmentesen új – NEK rendszerű – diákigazolványt kell igényelnie a kormányhivatalban/okmányirodában, illetve a Neptun rendszeren keresztül.
  Ha a NEK igénylést elindította, akkor a Tanulmányi Osztályon leadva a régi diákigazolványát, kaphat egy technikai igazolást az új igényléséhez kapcsolódóan, mellyel a szokásos kedvezményeket annak érvényességéig igénybe veheti.
  Az új diákigazolványát a Tanulmányi Osztályon veheti majd át, melynek beérkezéséről a tanulmányi ügyintézők tájékoztatják majd.

  A NEK azonosító és a diákigazolvány igénylésének pontos menete az alábbi oldalon olvasható:
  http://kvk.uni-obuda.hu/to/diakigazolvany

 • 2020/09/18

  A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében - az ITM ágazati ajánlásai alapján - az Óbudai Egyetem az alábbi intézkedéseket vezette be:

  Az intézmény területén

       • kérjük, törekedjenek a 1,5-2,0 méteres védőtávolság folyamatos betartására!

       • zárt térben és szabadtéri rendezvényeken a maszk viselése kötelező!

       • a gyakorlati órák megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés!

       • fontos a köhögési etikett betartása!

  A tünetek észlelése esetén forduljon háziorvosához, egyben jelezze a szervezeti egysége vezetőjének, illetve a Tanulmányi Osztályon!

  További részletekről az Intézkedési tervben (magyar és angol nyelven is) olvashatnak:

       • ÓE Intézkedési terv

       • ÓU Action plan

 • 2020/09/04

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2020. szeptember 7-n (hétfőn) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2020/08/24

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2020. augusztus 25-n (kedden) a Tanulmányi Osztály mindkét telephelyen ZÁRVA tart!

 • 2020/08/04

  Elindult a 2020. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás, 2020. augusztus 9. éjfélig lehet jelentkezni!

  További tudnivalók a következő linken keresztül érhetők el:
  https://kvk.uni-obuda.hu/to/felveteli

 • 2020/07/28

  Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy 2020. augusztus 4-6. között a józsefvárosi Tanulmányi Osztály ZÁRVA tart!

 • 2020/07/17

  A Kar által a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztett hallgatók az alábbi fájlban megtekinthetők:

 • 2020/07/13

  Az Óbudai Egyetem FELHÍVÁSa a Nemzeti felsőoktatási (korábbi nevén Köztársasági) ösztöndíj 2020/2021. tanévi pályázatára újból elérhető!

  Az ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 11. §-a alapján történik, a részletek és a pályázati adatlap az alábbi linken érhetők el:

  http://ti.uni-obuda.hu/nfo/

  A pályázatokat az idei évben kizárólag online formában kell benyújtani - a fenti oldal 14-én és 15-én fogad még pályázatokat - 2020. július 15. éjfélig!

 • 2020/05/29

  A veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletek következményeként kiadott 4/2020. (V. 18.) Rektori Utasításban foglaltaknak eleget téve a Kar az alábbi záróvizsga eljárási rendet dolgozta ki:

 • 2020/04/30

  Tisztelt volt Hallgatónk!

  A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki, melynek keretében hatályba lépett a 101/2020. számon közzétett, az oklevelek kiállításához feltételül szabott nyelvvizsga követelmények felfüggesztéséről szóló Kormányrendelet.

  A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahely-teremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az oklevél kiállításának feltételeként előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

  A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is.

  A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

  Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon. Mivel az oklevél közokirat, amely csak az aktuális (személyi) adatokkal kerülhet kiállításra, ezért szükséges az oklevél kiállításához a személyi adatok egyeztetése az oklevél kiállításának megkezdése előtt. Tekintettel az Egyetemünkön érintett volt hallgatók rendkívül nagy számára, tájékoztatjuk, hogy az adategyeztetés és az oklevelek kiállítása hosszabb időt vesz igénybe a megszokottnál, de az Egyetem minden olyan hallgatónak ki fogja állítani az oklevelet, aki erre a jogszabályok alapján jogosult.

  Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködését, a hosszabb ügyintézési idő miatt pedig megértését és türelmét kérjük.

  Amennyiben a jogszabály adta lehetőséggel élni kíván, akkor kérjük, hogy az alábbi linken elérhető adategyeztetési nyilatkozat megtételével jelentse be azt az Egyetem számára. A beérkezett nyilatkozat befogadásáról válaszüzenetben értesítjük Önt.

  Az adategyeztetési tájékoztató és nyilatkozat elérhető itt: https://ti.uni-obuda.hu/

  A további teendőkkel kapcsolatban, illetve a kiállított oklevelek átvételéről e-mailben tájékoztatjuk Önt a későbbiekben. Az oklevelek átvételére személyesen (vagy meghatalmazott útján), illetve postai kézbesítéssel lesz lehetőség. Személyes átvétel esetén az Egyetem biztosítja a járványügyi helyzetben a személyes érintkezést nem igénylő átadás lehetőségét, de javasoljuk és kérjük a postai kézbesítés választását.

  Az oklevél kiállítással kapcsolatban felmerülő kérdéseiket kollégáink az alábbi elérhetőségeken fogadják.
  E-mail cím: hajdu.zsolt@kvk.uni-obuda.hu

  Óbudai Egyetem
  Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar