Átvétel

Átvételi kérelem más felsőoktatási intézményből

Beadási határidők:

  • Tavaszi félévre vonatkozó átvétel esetén: január 15.
  • Őszi félévre vonatkozó átvétel esetén: augusztus 15.

Feltételek:

Az átvétel csak villamosmérnöki,  vagy műszaki képzési területhez tartozó szakról történhet.
Feltétel továbbá, hogy a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik legalább két aktív félévvel és a szakon beszámítható legalább 30 kredittel.
Az átvételről a Kreditátviteli Bizottság dönt a teljesített és beszámtható kreditek, a tanulmányi átlag, az intézmények/szakok felvételi ponthatárának figyelembevételével.

Átvételi kérelemhez csatolandó igazolások, okmányok:

Tanulmányi Osztálytól:

  • hallgatói jogviszony igazolás
  • felhasznált félévek száma (aktív, passzív)
  • finanszírozás formája
  • kérelmező nem áll elbocsátás alatt

Egyéb:

  • teljes leckekönyv másolat
  • felmentési kérelem (KVK tanterv alapján)

Nyomtatványok: