Bemutatás

A távoktatási képzés az 1999/2000. tanévben kezdődött a Budapesti Műszaki főiskolán, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében.

A távoktatás rugalmas oktatási forma, amely lehetővé teszi az Önök számára, hogy

  • maguk döntsenek saját tanulási ritmusuk felől, és
  • saját maguk határozzák meg a tanulás menetét, az előrehaladás szintjét, egészen a legmagasabb képzettségi szint eléréséig.

A többnyire munka mellett tanulmányokat folytató személy általában nem a tanulásban akar sikereket elérni. Számára a távtanulásban való részvétel eszköz valamely más cél (például egy munkahely megszerzése, megtartása, stb.) megvalósítása érdekében.

A távoktatás nehézsége: olyan dialógus lehetőségének megteremtése, amelyben Önök kreatívan és kritikusan vesznek részt.

Az önálló tanulás értéke: a saját célok érdekében folytatott tanulás öröme nagyon sok nehézség leküzdésében segíti ki az embert.

Mire van szüksége, ha a távoktatásban tanulóként akar részt venni?

  • Önismeretre, pontos célra, önbizalomra, az idővel való megfelelő gazdálkodásra.
  • Alkalmasnak kell lennie a számítógépes hálózaton való kapcsolatfelvételre.

A konzultációk és a vizsgák időpontja szombatra esik, munkaidőn kívül. A konzultációs órákon nem kötelező a részvétel. Természetesen a laborgyakorlatokra ez nem vonatkozik.

A tanterv alapján, a félév során a hallgatók 4 szombaton vesznek részt a konzultációkon és a laborok a nyári szemeszterben zajlanak. (1 tanóra 45 perc, laboróra 40 perc)

A Tanulmányi Osztály munkatársai a konzultációs napokon (szombatonként) délelőtt ügyeletet tartanak (8:00-13:00).

A fentiek talán érzékeltetik a távoktatásban rejlő előnyöket a levelező tagozathoz képest, ahol valójában nem folyik levelezés a tanár és a hallgató között.

A tandíj befizetése után a Távoktatási Irodától térítésmentesen megkapják azoktatócsomagot, amely a tanterv szerinti tananyag feldolgozását segíti elő. Az oktatócsomag a tanítási eszközök együttese. Tartalma: a félév beosztása, tankönyvek, jegyzetek, útmutatók, és/vagy hangkazetta, CD, videokazetta, DVD, stb.

Az útmutatók a konkrét tantárgyak feldolgozásához adnak megfelelő segítséget.
A tantárgyi útmutató tartalmazza a tantárgy célkitűzését, tematikáját, a felkészülést segítő kötelező irodalmat, és más anyagot, ha van. Ezen kívül a tantárgy tanulásához szükséges útmutatást, a követelményrendszerrel együtt.

Amennyiben vannak gyakorló feladatok, azokat el kell végezni. Az esetleg felmerülő problémák megbeszélésére a konzultációkon van mód. Heti 1 alkalommal telefonos konzultációra is van lehetőség.

A beadandó házi feladatokat célszerű pontosan beadni még akkor is, ha úgy érzik, hogy hiányos vagy hibás egyik-másik feladat megoldása. A hibák javításából is okulni lehet! Az útmutatóban szerepelnie kell annak a pontszámnak amit a hibátlan és pontosan beküldött feladatokért a vizsgán beszámít a tanár.

A távoktatásban résztvevő hallgatók számára igen fontos az OE Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) ismerete, mely részletesen szabályozza a hallgató jogait és kötelességeit a tanulmányi idő alatt.

A siker aktív részvételt igényel a hallgatótól:

  • a beküldendő feladatok időben történő elkészítését,
  • a tanárral folytatott kétoldalú kommunikációt, (megtanulni, hogyan kell jól kérdezni),
  • a véleménycsere minden lehetséges formájának optimális kihasználását.

 

A sikerhez közös út vezet!

Utolsó módosítás: