Távoktatás

A távoktatási képzés az 1999/2000. tanévben kezdődött a Budapesti Műszaki főiskolán, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményében.

A távoktatás rugalmas oktatási forma, amely lehetővé teszi az Önök számára, hogy

  • maguk döntsenek saját tanulási ritmusuk felől, és
  • saját maguk határozzák meg a tanulás menetét, az előrehaladás szintjét, egészen a legmagasabb képzettségi szint eléréséig.

A többnyire munka mellett tanulmányokat folytató személy általában nem a tanulásban akar sikereket elérni. Számára a távtanulásban való részvétel eszköz valamely más cél (például egy munkahely megszerzése, megtartása, stb.) megvalósítása érdekében.

A távoktatás nehézsége: olyan dialógus lehetőségének megteremtése, amelyben Önök kreatívan és kritikusan vesznek részt.

Az önálló tanulás értéke: a saját célok érdekében folytatott tanulás öröme nagyon sok nehézség leküzdésében segíti ki az embert.

Mire van szüksége, ha a távoktatásban tanulóként akar részt venni?

  • Önismeretre, pontos célra, önbizalomra, az idővel való megfelelő gazdálkodásra.
  • Alkalmasnak kell lennie a számítógépes hálózaton való kapcsolatfelvételre.

A konzultációk és a vizsgák időpontja szombatra esik, munkaidőn kívül. A konzultációs órákon nem kötelező a részvétel. Természetesen a laborgyakorlatokra ez nem vonatkozik.

A tanterv alapján, a félév során a hallgatók 4 szombaton vesznek részt a konzultációkon és a laborok a nyári szemeszterben zajlanak. (1 tanóra 45 perc, laboróra 40 perc)

A Tanulmányi Osztály munkatársai a konzultációs napokon (szombatonként) délelőtt ügyeletet tartanak (8:00-13:00).

A fentiek talán érzékeltetik a távoktatásban rejlő előnyöket a levelező tagozathoz képest, ahol valójában nem folyik levelezés a tanár és a hallgató között.

A tandíj befizetése után a Távoktatási Irodától térítésmentesen megkapják azoktatócsomagot, amely a tanterv szerinti tananyag feldolgozását segíti elő. Az oktatócsomag a tanítási eszközök együttese. Tartalma: a félév beosztása, tankönyvek, jegyzetek, útmutatók, és/vagy hangkazetta, CD, videokazetta, DVD, stb.

Az útmutatók a konkrét tantárgyak feldolgozásához adnak megfelelő segítséget.
A tantárgyi útmutató tartalmazza a tantárgy célkitűzését, tematikáját, a felkészülést segítő kötelező irodalmat, és más anyagot, ha van. Ezen kívül a tantárgy tanulásához szükséges útmutatást, a követelményrendszerrel együtt.

Amennyiben vannak gyakorló feladatok, azokat el kell végezni. Az esetleg felmerülő problémák megbeszélésére a konzultációkon van mód. Heti 1 alkalommal telefonos konzultációra is van lehetőség.

A beadandó házi feladatokat célszerű pontosan beadni még akkor is, ha úgy érzik, hogy hiányos vagy hibás egyik-másik feladat megoldása. A hibák javításából is okulni lehet! Az útmutatóban szerepelnie kell annak a pontszámnak amit a hibátlan és pontosan beküldött feladatokért a vizsgán beszámít a tanár.

A távoktatásban résztvevő hallgatók számára igen fontos az OE Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) ismerete, mely részletesen szabályozza a hallgató jogait és kötelességeit a tanulmányi idő alatt.

A siker aktív részvételt igényel a hallgatótól:

  • a beküldendő feladatok időben történő elkészítését,
  • a tanárral folytatott kétoldalú kommunikációt, (megtanulni, hogyan kell jól kérdezni),
  • a véleménycsere minden lehetséges formájának optimális kihasználását.

 

A sikerhez közös út vezet!

 

 

 

TÁVOKTATÁS

2014/15. tanév tavaszi félév konzultációs időpontok

 

Időpont

Villamosmérnök

Műszaki menedzser

 

félévek

 

Február

 

 

14.

nincs konzultáció

1., 3., 5., 7.

21.

1., 3., 5., 7.

2., 4., 6., 8.

28.

2., 4., 6., 8.

1., 3., 5., 7.

 

 

 

Március

 

 

07.

1., 3., 5., 7.

2., 4., 6., 8.

14.

2., 4., 6., 8.

1., 3., 5., 7.

21.

1., 3., 5., 7.

2., 4., 6., 8.

 

 

 

Április

 

 

11.

2., 4., 6., 8.

1., 3., 5., 7.

18.

1., 3., 5., 7.

2., 4., 6., 8.

25.

2., 4., 6., 8.

1., 3., 5., 7.

 

 

 

Május

 

 

09.

nincs konzultáció

2., 4., 6., 8.