Szakmai gyakorlat

SZAKMAI GYAKORLAT

Szakmai gyakorlatra vonatkozó információk a 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott nappali tagozatos hallgatók számára

Háttérszabályozás:

TVSZ 40. § - Gyakorlati képzés

(1) A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 6 hét. Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel.
(2) A szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető.
(3) A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz, amelynek alapján a gyakorlat helyét a kar által meghatározott Intézet engedélyezi.
(4) Kivételes esetben a kar dékánjának engedélyével a szakmai gyakorlat az egyetem valamelyik intézetében is teljesíthető.
(5) A gyakorlati képzés teljesítéséről a gyakorlati hely igazolást, illetve a hallgató munkájáról írásos értékelést ad, amelyet a hallgatónak a (3)-ban jelölt intézethez kell eljuttatnia.
(6) Azon hallgatónak, aki a végbizonyítvány megszerzésének feltételeként előírt követelményeket a szakmai gyakorlat kivételével teljesítette, a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásáig a hallgatói jogviszonya szünetel.

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje a Kandó Karon:

A szakmai gyakorlat ügyintézésének folyamata meg kell, hogy előzze
magának a gyakorlatnak a megkezdését!

  1. A hallgató az adott szaknak, szakiránynak (specializációnak) megfelelő szakmai gyakorlati helyet (a továbbiakban: céget) keres.
  2. A hallgató kitölti, és a céggel aláírattatja a befogadó nyilatkozatot, a Tanulmányi Osztályon igazoltatja a teljesített kreditjeinek a számát, és leadja a nyilatkozatot az intézetnek.
  3. Az intézet eljuttatja az együttműködési megállapodást a cég felé.
  4. A cégtől visszaérkezett, kitöltött, aláírt és lepecsételt megállapodást a kar részéről a dékán és az intézet igazgató aláírja, annak két eredeti példányát az intézet visszaküldi a cégnek.
  5. A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég - az intézeti koordinátor félé -    megküldi az igazolást, ellátva a hallgató munkájáról szóló írásos értékeléssel.
  6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai gyakorlati beszámolóját.*
  7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.

* A hallgató "Szakmai beszámolóját" az előírt követelmények alapján köteles elkészíteni és határidőben leadni

Nyomtatványok:


Utolsó módosítás: 2012. szeptember 3

Utolsó módosítás: