Pályázati felhívás
demonstrátori megbízásra a 2021/22. tanév I. félévére
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata1 (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján - pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22. tanév I. félévére.

I. Megpályázható helyek2

                                                                                                       

Intézet neve

foglalkoztatás időtartama3

Automatika Intézet

 

50 óra/hét/intézet

Híradástechnika Intézet

 

50 óra/hét/intézet

Mikroelektronikai és Technológia Intézet

 

50 óra/hét/intézet

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

 

50 óra/hét/intézet

Villamosenergetika Intézet

 

50 óra/hét/intézet

Dékáni Hivatal

 

20 óra/hét/hivatal

II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

III. Benyújtandó dokumentumok

 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. Kreditigazolás;
 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.
 6. Jogviszony igazolás

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2021. auguztus 6. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (VIII. Tavaszmező utca 17. A ép. 108.)

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2021. szeptember 6. (hétfő) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Kelt: Budapest, 2021. július 5.

Csikósné Dr. Pap Andrea
oktatási dékánhelyettes

2 A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

3 A karok - választásuk szerint - a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.