Örömmel tesszük közhírré, hogy Virágh Krisztián, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar MSc hallgatója elnyerte a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést, amely a diáktudományos tevékenység legrangosabb elismerése Magyarországon.

Konzulensei: Dr. Varga Péter János, Dr. Németh András

A kitüntetést az OTDT elnöke, az MTA elnöke, és az Emberi Erőforrások Minisztere fogja átadni az Akadémián, várhatóan ősszel.

(kép forrása: https://nkfih.gov.hu)


Virágh Krisztián, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE KVK) Villamosmérnöki mesterszakos hallgatója elnyerte a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést, amely a diáktudományos tevékenység legrangosabb elismerése Magyarországon.

Krisztián tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon (NKE HHK) kezdte el a katonai üzemeltetés alapképzésen 2016-ban, ahol az elektronikai hadviselés és rádióelektronikai felderítésre szakosodott. Négyéves alapképzésének ideje alatt összesen három Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK) készített dolgozata született. A legelső TDK dolgozatával – „Harcszimulátorok integrálásának lehetőségei a hazai katonai kiképzés rendszerébe” –az NKE HHK 2018. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján (ITDK) I. helyezést szerzett. Ezzel a dolgozattal mérettette meg magát 2019 tavaszán az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara által szervezett 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Had- és Rendészettudományi szekciójában, ahol a Katonai elektronika tagozatban a II. helyezést sikerült elnyernie. E dolgozatának angol verzióját nemzetközi keretek között is versenyeztette a Romániában, Nagyszebenben megrendezett Students’ International Conference SECOSAFT 2019 rendezvényen, ahol III. helyezett lett. Ezt követte az NKE HHK 2019. évi őszi ITDK rendezvénye, ahol a „Virtuális valóság (VR) technológiák alkalmazási lehetőségei, különös tekintettel a katonai aspektusokra” c. pályamunkájával I. helyezést valamint egy különdíjat is szerezett. E pályamunkája megjelent egy tanulmánykötetben is(Biztonság és honvédelem, In: Pohl Árpád (szerk.), Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020), pp. 1011-1060).

A 2019/2020-as tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretén belül 10 hónapos kutatásba kezdett, amelynek eredményeit összegzi„A mesterséges intelligencia fejlődési tendenciái és katonai alkalmazásának perspektívái” c. munkája, melyet az NKE HHK 2020. évi tavaszi ITDK rendezvényén mutatott be, és amivel végül az I. helyezést és 2 db különdíjat is nyert. Ezen időszak alatt kettő publikációja is megjelent a Hadmérnök online folyóiratban. Az egyik „A Harctéri sebesülés-ellátási szimulátor” címmel, amiről előadást tartott a Haza Szolgálatában Konferencián. A másik a „A MIMO-technológia polgári és katonai alkalmazási lehetőségei,” ami az NKE és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közösen kiírt ösztöndíjának támogatásával készült. Képzését tovább gazdagította több tanulmányút is, amelyek közül kiemelendő az Erasmus+ pályázat. Ennek keretében a 2019/2020-as tanév I. szemeszterét Németországban, a hamburgi Helmut Schmidt Egyetemen töltötte, ahol a dróntervezéssel kapcsolatban szerzett tapasztalatai közvetlenül hozzájárultak egy későbbi TDK munkájához. Mivel alapképzése alatt komolyabb érdeklődést kezdett el mutatni a műszaki vonal iránt, így úgy döntött, hogy egy mesterképzésen kívánja tovább bővíteni a tudását.

A végzést követően sikeresen felvételizett is 2020-ban az OE KVK Villamosmérnöki mesterképzésének levelező tagozatára, ahol kutatásait a korábban rá jellemző dinamikával folytatta. 2020 őszén készítette el az „Arcfelismerő rendszer fejlesztése és katonai célú alkalmazásának lehetőségei” c. pályamunkáját, amit az NKE HHK akkori ITDK rendezvényén mutatott be a szoros katonai kötődés miatt. A dolgozatával szekciójában I. helyezést ért el. Ezzel párhuzamosan készült el a „Drónépítés” c. pályamunkája, amivel az OE KVK által szervezett 52. Tudományos Diákköri Konferenciájának Villamosmérnöki alkalmazások I. szekciójában I. helyezést szerzett.

Utóbb említett négy TDK dolgozatának mindegyikével kvalifikációt szerzett az 35. OTDK-ra, így összesen négy dolgozattal indulhatott a 2021-es megmérettetésen. A négy dolgozatot végül a Had- és Rendészettudományi szekcióban mutatta be. A Pilóta nélküli légijárművek és robotika tagozatba került a mesterséges intelligenciával és a drónépítéssel foglalkozó dolgozata, míg az Elektronika, Infokommunikáció tagozatban szerepelhetett a virtuális valósággal és az arcfelismerő rendszerrel foglalkozó dolgozata. Előbbi szekcióban a „Drónépítés” c. pályamunkájával I. helyezést ért el. Utóbbi szekcióban az „Arcfelismerő rendszer fejlesztése és katonai célú alkalmazásának lehetőségei” c. pályamunkájával csakugyan I. helyezést szerzett. Eredményeinek hála neki ítélték a rendezvényen a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját, a Reménység kitűzőt.

Krisztián az NKE-s hallgatói évei alatt nemcsak kutatói, de aktív közösségi tevékenységet is folytatott. A 2018/2019-es tanévben két féléven keresztül látta el az Elektronikai Hadviselés Tanszék demonstrátori teendőit. E tanév I. szemeszterétől aktív tagja volt a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégiumnak és a Korszerű Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkörnek is. Ez utóbbi szervezetben a 2018/2019-es tanévben két féléven keresztül az elnökhelyettesi, majd a 2019/2020-as tanévben az elnöki teendőket látta el. 2018 tavasza óta tagja a Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályának. I. helyen nyerte el az NKR HHK-n a 2019/2020-as tanévre szóló Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (korábban Köztársasági Ösztöndíj). Ő kapta meg a Bolyai Vándorkardot, amit a Karon az egyik legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező végzős hallgatónak ítélnek meg. A diplomaosztó napján vehette át a megpályázott Pro Juventute Ösztöndíjat, ami szintén csak egy kiemelkedő eredményekkel rendelkező végzős hallgatót illet meg a karon.

A Kandós hallgatói lét alatt elsősorban tanulmányaira és publikációira összpontosít. A Haditechnika c. magazinban a konzulensével közösen írt, négyrészes cikksorozata jelenik meg „Virtuális valóság és haderő” címmel, amiben a korábbi virtuális valósággal foglalkozó TDK munkáját és annak folytatását mutatják be. Hasonló publikációs tervek vannak folyamatban a mesterséges intelligenciát megcélzó dolgozattal is. A 2021/2022-es tanévre ÚNKP pályázatot nyújtott be az Óbudai Egyetemen, amiben a kiterjesztett valósággal kíván részletesen foglalkozni. Diplomamunkájának a „Drónépítés” c. pályamunkáját szeretné továbbfejleszteni, amihez még egy sikeres drónpilóta vizsga és az előre eltervezett mérések elvégzése szükséges.

További munkájához sok sikert kívánunk!