Sikeresen megrendezte november 18 és 20 között a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar immár szokásos konferenciáit. A járványügyi helyzet megkövetelte, hogy mindkét konferenciát online bonyolítsuk le, ami új kihívásokat, új módszereket, új szervezési megoldásokat hozott.

A konferenciákat Dr. Nádai László dékán nyitotta meg videóüzenetével.

Dékán Úr üdvözölte a konferenciák résztvevőit és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számú résztvevő választotta konferenciáinkat. A Kandó konferenciák nemzetközi elfogadottsága, szakmai elismertsége folyamatosan növekszik. Egyre több külföldi és hazai résztvevő választja tudományos tevékenységének színtereként a Kandó konferenciákat.

Kifejtette, hogy a koronavírus okozta világjárvány hátrányos következményei, az általa okozott egészségkárosodások, áttételes gazdasági recesszió, szociális kapcsolatok fenntartásának nehézségei ellenére pozitív hozadéka is van ennek a helyzetnek. Bebizonyosodott, hogy online rendszerben is lehet értékes konferenciákat szervezni, ahol a drága utazás, szállás, étkezés költségei nélkül egyedül a szakmai kiválóság a mértékadó.

Különösen a harmadik alkalommal megrendezett IEEE CANDO EPE 2020 konferencia iránt érdeklődtek sokan. A tavalyi előadásszámot meghaladva idén 57 előadással jelentkeztek több mint 170 szerző, szerzőtárs közreműködésével. Az előadók 15 országból érkeztek, kiemelkedően sokan Németországból, Olaszországból, Romániából, Szlovákiából, de Dél Afrikából, Kínából, Kuvaitból, Tajvanról is voltak résztvevők. Hozzájuk csatlakoztak a magyar egyetemeken – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen, az Óbudai Egyetemen - a Stipendium Hungaricum program keretében tanuló távol keleti diákok.

Örömmel állapítható meg, hogy ezúttal szép számmal vettek részt a rendezvényen  egyetemünk különböző karai is, elsősorban a KVK, a NIK és a doktori iskola. A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar intézetei általában 2-4 előadással reprezentálták magukat, az Energetikai Intézet 8 előadásával kiemelkedett a sorból. Az előadások a konferenciák honlapjain megtekinthetők:

https://konf2020.kvk.uni-obuda.hu/eloadasok
http://conf.uni-obuda.hu/Kando2020/prez.html

Az immár 36 évre visszatekintő hagyományos konferenciáról, a XXXVI. Kandó Konferenciáról a járványügyi helyzet miatt idén elmaradtak a külföldi résztvevők és az ipari partnerek jelentős része is. Ezzel szemben örvendetes módon nagy érdeklődés mutatkozott a Kandó munkatársai, oktatói részéről. Ezen a konferenciára 27 előadás érkezett több mint 60 szerző jóvoltából. Számos cikk foglalkozott a Kandón folyó kutatási témákkal, valamint a jelenleg aktuális Covid-fertőzés kérdéseivel. Néhány előadás a tudománytörténet érdekességeit mutatta be.

A 2020-as év, minden nehézség ellenére egy sikertörténet a Kandó tudományos életében.

Dr. Temesvári Zsolt