Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2022/23. tanév II. félévére.
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata [1] (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév II. félévére.

I. Megpályázható helyek [2]

s
Tanszék neve

foglalkoztatás időtartama összesen [3]

Automatika Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Villamosenergetika Tanszék
Automatika Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Villamosenergetika Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Műszertechnikai és Automatizálási Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Mikroelektronikai és Technológia Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Természettudományi Tanszék
50 óra/hét/tanszék
Dékáni Hivatal
20 óra/hét/hivatal

II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,

 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,

 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,

 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és

 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

III. Benyújtandó dokumentumok

 1. Tanszéki fogadónyilatkozat;

 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);

 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);

 4. Kreditigazolás;

 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

(A kreditigazolás és az utolsó aktív félévről készített indexmásolat két külön dokumentum!!!)

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2023. január 30. (hétfő) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (VIII. Tavaszmező utca 17. A ép. I. em. 108.) tanszékenként összegyűjtve!

Minden pályázaton, a „Tanszéki nyilatkozaton” fel kell tüntetni a tervezett foglalkoztatási óraszámot!

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2023. február 3. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Kelt: Budapest, 2022. december 15.

Csikósné Dr. Pap Andrea

oktatási dékánhelyettes


[1]
A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:

http://uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata-20190701.pdf

[2] A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

[3] A karok - választásuk szerint - a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;

 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;

 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.