Mészáros András
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. TA. FSZ. 25 Aula
+36 (1) 666-5198
tanszéki mérnök