Dr. Lendvay Marianna
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. TC.III.311
+36 (1) 666-5182/666-5104
Mikroelektronikai és Technológiai intézet
intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes
egyetemi docens
PhD