Elektronikus Rendszerek Műhely (ERM)

Mikroelektronikai és Technológiai Intézetben (MTI) folyó kutatások főbb fókusza a nanotechnológiai kutatásokra és alkalmazásokra terjed ki.Az önszerveződő nanostruktúrák előállításának többféle technológiája ismeretes, melyek közül kiemelkedik az ún. Molecular Beam Epitaxy (MBE) technológia. Tudományos kapcsolatainak köszönhetően kutatásainkat az MTA-val közösen létrehozott kutatólaboratóriumban egy MBE berendezésen végezzük, mely jelenleg az egyetlen ilyen félvezetős technológia az országban. Elsőnek sikerült kimérnünk az InGaAs sávszerkezetét Angleresolved Photoelectron Spektroscopy-ával. Kimutattuk, hogy a RHEED oscilláció fázisa függ az elektronsugár beesésének körülményeitől, és a mérési eredmények és Monte Carlo szimulációval végzett kísérletek összehasonlításával e kölcsönhatás mikéntjéről tudtunk meg részleteket. További eredményeink a nanodrótok növesztése és a minimális felületi energiák kiszámítása, sputterinngel növesztett hidrogénezett amorf SiGe növekedésének és adalékolásának tanulmányozása, CdGeSe alapú anyagok fotokorrozióval szembeni ellenállásának vizsgálata. Eredményeinket több nemzetközi vezető tudományos folyóiratban publikáltuk.

Web: http://mti.kvk.uni-obuda.hu/node/52

Utolsó módosítás: 
2010. szeptember 17