Világítástechnikai

A szakirányú továbbképzés neve: Világítástechnika Szakirányú Továbbképzési Szak
Rendeleti szám: OH-FHF/1754-3/2009

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele
Alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki vagy természettudományos végzettség.
A továbbképzésben felvételi vizsga nincs.

A képzés indításának feltétele
Minimum 20 fő jelentkező.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Világítástechnikai szakmérnök.

A képzés célja
Világítástechnikai szakmérnökök képzése, akik alapképzésben már műszaki vagy természettudományos oklevelet szereztek. A továbbképzés során megszerzik a szakterület gyakorlati műveléséhez szükséges általános műveltséget, rendelkeznek műszaki intelligenciával, világítástechnikai és villamos hálózati műszaki ismeretekkel, valamint az ipar és szolgáltatók igényeinek megfelelő, korszerű, magas szintű szakismeretekkel. Az elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában a végzettek alkalmasak az alkotó mérnöki munkára.
Az világítástechnikai szakmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a világítástechnika területén
- világítástechnikai eszközöket és rendszereket terveznek,
- részt vesznek ezek gyártásában, fejlesztésében, bemérésében, minőségellenőrzésében,
- részt vesznek üzembehelyezésükben, üzemeltetésükben, illetve
- szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő tantárgyak: Fénytechnikai mennyiségek és mérésük; Látásfiziológia; Színtan; Elektronika és szenzortechnika; Fényforrások és működtető egységek; Lámpatestek; Világítástervezés alapjai; Hálózati ismeretek; Szabályozás és vezérléstechnika; Belső terek világítása; Külső terek világítása; Természetes világítás; Világítástechnikai monitorálás; Belsőépítészet elemei; Világítási berendezések üzemeltetése; Látványtechnika és vizualizáció; Kereskedelmi és gazdasági ismeretek.

Specializálódási lehetőségek
Nincs.

Ideális jelentkező
A jelentkezési feltételeknek megfelelő, a világítástechnika területén dolgozó, vagy ezen a területen elhelyezkedni kívánó személy.

Elhelyezkedési lehetőségek
Világítástechnikai tervező, gyártó, forgalmazó, kivitelező, üzemeltető, karbantartó cégeknél.

Képzési jellemzők

Kezdete: 20xx. szeptember
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: havonta 3 nap (2×10 + 1×4 óra)
Helyszíne: Óbudai Egyetem KVK, Budapest, VIII. ker. Tavaszmező u.

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
Félévenként 3-4 tantárgyból vizsga, a többiből félévközi jegy. A képzés a 4. félév végén szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Szakdolgozat leadása, az előző 4 félév tantárgyaiból 110 kreditpont megszerzése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a Mikroelektronikai és Technológia Intézet honlapjáról (http://vtsz.kvk.uni-obuda.hu) letölthető jelentkezési lapon, melyet levélben vagy személyesen kell eljuttatni az intézet címére.

Csatolandó dokumentumok: Diploma vagy index és nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, szükség szerint nyilatkozat a képzési díj átvállalásáról (letölthető az intézet honlapjáról (http://vtsz.kvk.uni-obuda.hu).

Jelentkezési határidő: Az aktuális jelentkezési határidő a képzés honlapján (http://vtsz.kvk.uni-obuda.hu) megtekinthető.

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Károly tanfolyamfelelős oktató
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. "B" épület földszint 9. szoba
Tel: (1) 666-5054
Fax: (1) 666-5199
E-mail: molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu

honlap: http://vtsz.kvk.uni-obuda.hu

Utolsó módosítás: 
2018. március 27