Számítógép-hálózati

A szakirányú továbbképzés neve
számítógép-hálózati
Rendeleti szám: 8/1999. (II. 1.) OM rendelet

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele
Egyetemi vagy főiskolai oklevél.

A képzés indításának feltétele
A képzés legalább 16 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Mérnöki végzettség esetén: főiskolai szakmérnök, számítógép-hálózati szakon. Egyéb egyetemi, főiskolai végzettség esetén: számítógép hálózati szakember.

A képzés célja
A számítógép hálózatok hazai és világméretű elterjedését figyelembe véve olyan szakmérnökök képzése, akik képesek a gazdaság, a pénzügy, az államigazgatás területén telepíteni kívánt hálózatok tervezésére, működtetésére, továbbá rendszeradminisztrátori, supervisori feladatokat is elláthatnak.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Számítógép hálózatok rendszertechnikája, hálózati operációs rendszerek, információfeldolgozás hálózatban, hálózatok üzemeltetése.

Specializálódási lehetőségek
Tudásalapú rendszerek, projekt menedzsment, számítógépes grafika.

Ideális jelentkező
4-8 éve végzett műszaki szakember angol nyelvtudással.

Elhelyezkedési lehetőségek
Közepes és nagyvállalatok hálózatának tervezésében résztvevő, üzemeltető, hálózati adatfeldolgozó rendszerek tervezője, programozója, Web áruházak készítése.

Képzési jellemzők

Időtartama: 3 félév
Gyakorisága: hetente
Helyszíne: OE-KVK, Székesfehérvár
Költségtérítés díja: 215.000- Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
Általában írásbeli vizsgákon, de több esetben gyakorlati feladatok megoldásával vagy tanulmány készítésével történik a számonkérés.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Félévvégi vizsgák teljesítése, szakdolgozat készítése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben vagy személyesen, csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, fénykép

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Kovács Andrásné
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Tel/fax: (22) 316-260/119, (22) 312-337
E-mail: titkarsag@arek.uni-obuda.hu
Honlap: http://www.arek.uni-obuda.hu

Utolsó módosítás: 
2018. március 27