Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK)

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

kórház- és orvostechnikai szakmérnök

240.000 Ft

4

15 < 30

havonta

Budapest

MŰSZ

Részvétel feltétele:
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben villamos-, gépész-, mechatronikai, vegyész-, építész-, építőmérnöki, műszaki menedzser vagy mérnökinformatikus szakon (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Kórház- és orvostechnikai szakmérnök

Érdeklődni lehet:

Csikósné Dr. Pap Andrea Edit szakfelelősnél,
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. C épület III. emelet 306.,
e-mail: pap.andrea@kvk.uni-obuda.hu,
tel. +36 1 6665187

honlap: http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/orvostechnika

Jelentkezési határidő: 2021. február 12.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2021. február 19.

Egyéb információk:

A képzésben a hallgatók tanóráinak megtartására tömbösítve, félévente 4 alkalommal 2-2 napon (péntek-szombat) kerül sor.

A jelentkezés formája:
A jelentkezési lap letölthető a
http://kvk.uniobuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/orvostechnika
honlapról, ezt kell kitöltve a 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. (III. emelet 306. szoba) címre eljuttatni levélben vagy személyesen Csikósné Dr. Pap Andrea Edit nevére, vagy elektronikusan a pap.andrea@kvk.uni-obuda.hu email címre.

Utolsó módosítás: 
2021. január 07