A szakirányú továbbképzés neve: Napelemes rendszerek létesítése Szakirányú Továbbképzési Szak

Rendeleti szám: OH-FNYF/1501-3/2016

A felsőoktatási intézmény/kar neve

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele

Alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett gépész- villamos- vagy építőmérnöki végzettség. A továbbképzésben felvételi vizsga nincs.

A képzés indításának feltétele

Minimum 20 fő jelentkező.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség

B.Sc. szakmérnök, napelemes rendszerek szakon szakirányú szakképzettség.

A képzés célja

Az utóbbi évtizedben a hagyományos energiatermelési formák mellett egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a megújuló alapú villamosenergia-termelés. Európában és a környező országokban a fotovoltaikus (napelemes) rendszerekből több tízezer MW beépített teljesítmény létesült, míg hazánkban ez a szám alig éri el a 100 MW-ot. Bár ennek eddig elsősorban nem a szakemberhiány volt az oka, nem kerülhető el a környezetünkhöz való felzárkózás. Számos mérnöki, üzemmérnöki diplomával rendelkező szakember már most érzi, hogy a jelen körülmények között is szüksége van ilyen irányú szaktudásra, és amennyiben beindul a hazai fejlesztés, akkor egyenesen szakember hiány várható. Felméréseink szerint a következő 5 évben jelentős igény van a mérnöki diplomával rendelkező szakirányú továbbképzésére. Az ilyen irányú felsőfokú szakképzés unikális az országban. Mindennek alapját az Óbudai Egyetem ilyen irányú, több mint egy évtizedes oktatási-kutatási tapasztalata adja.

A képzésen résztvevő mérnökök képesek lesznek mind a kis léptékű, mind a nagyléptékű rendszerek tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésének művezetésére és üzemeltetésére.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő tantárgyak: A napelemek fizikai alapjai; Mérések napelemes rendszereken; Napelemes rendszerek mechanikai méretezése; Napelemes rendszerek hálózati kapcsolatai; Napelemes rendszerek anyagtechnológiája; Projekt laboratórium; Szakirányú integrált gyakorlat; Ipari környezetvédelem; Inverterek és teljesítményelektronika; Villám- és hibavédelem; Kiserőművek, hálózatok felügyelete; Elosztott villamosenergia-termelés; Különleges energiaforrások; Napelemes rendszerek; Megújuló erőművek létesítése és üzeme.

Specializálódási lehetőségek

Nincs.

Ideális jelentkező

A jelentkezési feltételeknek megfelelő, a napelemes rendszerek területén dolgozó, vagy ezen a területen elhelyezkedni kívánó személy.

Elhelyezkedési lehetőségek

Napelemes rendszereket tervező, gyártó, forgalmazó, kivitelező, üzemeltető, karbantartó cégeknél.

Képzési jellemzők

Kezdete: 20xx. február/szeptember

Időtartama: 3 félév

Gyakorisága: havonta 2 nap konzultáció, 4 alkalom / félév

Helyszíne: Óbudai Egyetem KVK, 1037 Budapest, Bécsi u. 96/b

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja

Félévenként 2-4 tantárgyból vizsga, a többiből félévközi jegy. A képzés a 3. félév végén szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

Szakdolgozat leadása, az előző 3 félév tantárgyaiból 81 kreditpont megszerzése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: az OE KVK Villamosenergetikai Intézet honlapjáról (http://vei.kvk.uni-obuda.hu) letölthető jelentkezési lapon, melyet levélben vagy személyesen kell eljuttatni az intézet címére. E-mail-ben az elérhetőségek megadásával, az alábbi címeken barlai.edit@kvk.uni-obuda.hu; ill. berki.zsuzsa@kvk.uni-obuda.hu, illetve személyesen a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar – Óbuda Tanulmányi Osztály:1034 Budapest, Bécsi út 94-96., C. épület I. emelet 130., 131. https://neptun.uni-obuda.hu/eler/kando_obuda

Csatolandó dokumentumok: Diploma és egyéb releváns dokumentumok fénymásolata, szükség szerint nyilatkozat a képzési díj átvállalásáról (letölthető az intézet honlapjáról (http://vei.kvk.uni-obuda.hu).

Jelentkezési határidő: 20xx. január/augusztus

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: cím: 1034 Budapest Bécsi út 96/B tel/fax: (1) 666-5821, email: kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu , honlap: http://www.vei.kvk.uni-obuda.hu/

Tárgytematikák:

CsatolmányMéret
kvebs11nld_villam_es_hibavedelem266.67 KB
kveet11nld_elosztott_villamosenergia_termeles435.08 KB
kvehr11nld_kiseromuvek_es_halozatok_felugyelete439.22 KB
kveig11nld_szakiranyu_integralt_gyakorlat_i293.46 KB
kveig11nld_szakiranyu_integralt_gyakorlat_i419.43 KB
kveig12nld_szakiranyu_integralt_gyakorlat_ii419.43 KB
kveig13nld_szakiranyu_integralt_gyakorlat_iii419.41 KB
kveik11nld_ipari_kornyezetvedelem268.83 KB
kveke11nld_kulonleges_elnergiaforrasok288.04 KB
kveme11nld_napelemes_rendszerek_mechanikai_meretezese_reszletes291.39 KB
kveme11nld_napelemes_rendszerek_mechanikai_meretezese268.53 KB
kvemf11nld_napelemek_fizikai_alapjai_reszletes_tantargyi_kovetelmeny294.4 KB
kvemf11nld_napelemek_fizikai_alapjai197.94 KB
kvemt11nld_meresek_napelemes_rendszereken_reszletes283.96 KB
kvemt11nld_meresek_napelemes_rendszereken271.64 KB
kvemu11nld_megujulo_eromuvek_letesitese_es_uzeme267.75 KB
kvenr11nld_napelemes_rendszerek281.22 KB
kvepr11nld_projekt_laboratorium_i_reszletes_tantargyi_kovetelmeny292.79 KB
kvepr11nld_projekt_laboratorium_i416.07 KB
kvepr12nld_projekt_laboratorium_ii416.11 KB
kvepr13nld_projekt_laboratorium_iii415.93 KB
kvete11nld_inverterek_es_teljesitmenyelektronika299.93 KB
kveve11nld_napelemes_rendszerek_halozati_kapcsolatai_reszletes346.48 KB
kveve11nld_napelemes_rendszerek_halozati_kapcsolatai272.56 KB
kvevr11nld_napelemes_rendszerek_anyagtechnologiaja_reszletes288.89 KB
kvevr11nld_napelemes_rendszerek_anyagtechnologiaja292.82 KB
Utolsó módosítás: 
2021. július 26