Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirányon indul az új villamosmérnök MSc képzés az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán 2012 februárjában.

JELENTKEZZ TE IS (részletek itt)!

Miért fontos számodra és leendő munkáltatód számára ez a képzés?

Gondoltál-e arra, hogy...

a nagy kiterjedésű infrastruktúra hálózatok (ilyen a víz, gáz, villamosenergia, telefon és internet, közutak stb.) folyamatos és megbízható üzemfenntartása és felügyelete biztosítja a mindennapi életünkhöz szükséges, azt is mondhatjuk ma már alapvető feltételeket?
Gondolj arra, milyen kellemetlen helyzetbe kerültél, mikor a lakásodban vagy szobádban nem volt víz, vagy nem tudtál fűteni és fürödni, mert nem volt gáz, vagy „elment” az interneted, a mobilod pedig használhatatlan volt, mert a hálózat nem működött.  Ha „nincs villany” nem működik a TV-d, a HIFI-d, a WIFI routered, a laptopodat és mobilodat nem tudod tölteni, és rossz esetben nem tudsz kijönni a garázsból a bicajoddal vagy a kocsiddal, ha nem gondoskodtál arról, hogy kézzel is valahogy ki lehessen nyitni a garázsajtót!

Megtapasztaltad-e azt, hogy...

a különböző infrastruktúrák üzemeltetése során sokszor véletlenszerűen (máskor szándékosan) történnek olyan nem várt események (ezek órákig vagy akár napokig is eltarthatnak), amelyek hatását a legjobban a fogyasztók szenvedik meg, és ezért komoly politikai, gazdasági és szociális problémákat válthatnak ki (politikai, gazdasági és szociális), amit megtörtént esetek is igazolnak?

Tudod-e azt, hogy...

a különböző típusú, nagy földrajzi kiterjedésű (régiós, országos, országhatárokon átívelő, kontinentális és interkontinentális) infrastruktúrák bonyolultsága és legfőképpen ezek kölcsönös függőségi viszonyai a rendszereket megtervező, üzemeltető, felügyelő szakemberektől olyan komplex rendszerek ismeretét követelik meg, amelyek már nem csak egy-egy speciális szakterületre fókuszálódnak, hanem egyre inkább a szakterületeken átívelő és azokat összekötő ismeretanyagot igényelnek?

Belegondoltál-e abba, hogy...

a válsághelyzetekben különös fontosságot kap a lakosság alapvető ellátásához szükséges létfontosságú infrastruktúrák szolgáltatásainak biztosítása, amelynek elengedhetetlen feltétele, hogy olyan szakemberek álljanak rendelkezésre, akik nem csak képesek komplex módon átlátni a felmerült problémákat, ezekre a rendszerek tervezésekor felkészülni, hanem gyorsan és hatékonyan képesek a lehetséges megoldásokat megtalálni és kidolgozni, valamint az ezzel kapcsolatos azonnali operatív feladatokat végrehajtani?

Mit tanulhatsz nálunk?

Az MSc szintű villamosmérnök képzésünk Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirányon indul, amely egyedi az országban és talán Európában is.

Az új szakirányon oktatandó ismeretanyag három olyan meghatározó villamosmérnöki szakmai területre épül, amelyek az ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódnak. Ezek a következők:

  • villamos energia ellátás, energetika
  • távközlés, infokommunikáció
  • irányítástechnika, informatika

E három területhez kapcsolódó szakmai tárgyak emeltszintű elméleti megalapozását szolgálják számodra az első félév tantárgyai. A szakirányi területhez kapcsolódó gazdasági, jogi ismeretek elsajátítása is ma már nagyon fontos egy sikeres mérnöki képzésben, ezért a tananyag kiemelten foglalkozik e témakörökkel.

A második és harmadik félévben tanult szakmai tantárgyak adják meg számodra a szakirányú műszaki ismereteket jelentős részét az említett hármas tagozódást követve.

Mit ér majd az MSc diplomád?

Fő elhelyezkedési területeid lehetnek villamosenergia szállító és elosztó szolgáltatók, olaj- és gázszállítók, víz- és csatorna-, távközlési- és informatikai szolgáltatók, közlekedési vállalatok, út- és vasúti hálózatok, továbbá minden olyan kiterjedt és bonyolult országos és/vagy regionális infrastruktúra hálózatot üzemeltető vállalat, amely a lakosság folyamatos ellátását szolgálja.

Alkalmas leszel e rendszerek országos, központi, vagy regionális felügyeleti rendszereinek tervezésére, üzemeltetésére, rendszerintegrációjára, műszaki vezetésére, kritikus helyzetekre való tervezésre, illetve ilyen helyzetekben való felelős döntések meghozatalára, intézkedésre, a megelőzés és helyreállítás műszaki irányítására.


Villamosenergia-átalakítók, -tárolók és irányítástechnika specializáció

Mindennapjaink már elképzelhetetlenek automatizálás, intelligens rendszerek nélkül, legyen szó a legmodernebb villamos gépek hajtásairól, a járművek szabályozó-rendszereitől, vagy az intelligens épületektől. Az ilyen rendszerek tervezése, üzemeltetése a legmagasabb szintű villamosmérnöki tudást igényli, amelyet Villamosenergia-átalakítók, -tárolók és irányítástechnika specializációnkon most megszerezhetsz.

A képzés négy féléve alatt megismerheted a jelfeldolgozás és analízis módszereit és eszközeit, a villamos gépek felépítését, és az ezeket működtető legmodernebb elektronikus hajtásokat. Tanulsz majd az irányítástechnika és az automatizálás módszereiről és a teljesítményelektronikai berendezésekről is.

A villamosmérnöki munka ma már nem nélkülözheti a kapcsolódó tudományterületek ismereteit, és a menedzsment ismereteket, így a specializációban ezek oktatását is beillesztettük. Az informatika mindent behálózó világa sem nélkülözheti a kapcsolatot a kézzel fogható villamos eszközökkel, a hardverrel, így ezen ismeretek oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk.

A képzés erősen gyakorlatorientált, így nem csak elméleti tárgyak várnak rád, hanem a laboratóriumokon, önálló projektekben valós méréseket, és tervezői munkát is végezhetsz. Intézményünk intenzív kapcsolatot ápol a gyártásban és a fejlesztésben vezető szerepet játszó hazai cégekkel, így az ő munkájukba, fejlesztéseikbe becsatlakozhatsz tanulmányaid során.

A képzése jelentkezni a felvi.hu oldalon tudsz, a jelentkezési határidő november 15-e.


Mérnöktanár MA képzésről bővebb információk olvashatók a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ honlapján.

Utolsó módosítás: 
2014. november 04