Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2019/2020-es tanév tavaszi félévére az Egyetem hallgatói számára.

Pályázati időszak:

2019. szeptember 16 - október 07. Éjfél

A szakmai gyakorlatra történő pályázás folyamatos, tehát tanév közben is van lehetőség a pályázat beadására.

Pályázhatnak:

  • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
  • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
  • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
  • magyar vagy uniós állampolgár, vagy más ország állampolgára, de az ÓE-n tanul

Pályázás menete:

  • A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal (pályázati űrlap) tudják benyújtani. Kérjük, a hiánytalanul kitöltött nyomtatványokat juttassák el a kari koordinátorhoz (ezt akár online is megtehetik, valamennyi dokumentum e-mail-ben történő megküldésével)!
  • Ügyeljenek az űrlapok és dokumentumok szabályos és maradéktalan kitöltésére!
  • Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

Elbírálás menete

A beérkezett pályázatok elbírálása a karokon meghatározott szempontrendszer alapján történik, és sor kerül egy nyelvi és motivációs beszélgetés lebonyolítására is.

Bővebb információ elérhető a kari koordinátoroknál, valamint az egyetem Erasmus oldalán: http://erasmus.uni-obuda.hu/hu

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!