RKÓE logó pályázat hallgatóknak

Az Óbudai Egyetem ötletpályázatot hirdet hallgatók részére a 2022/2023 tanév második félévében

Az ötletpályázat témája:

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logó-terve

A pályázatot meghirdette:

az Óbudai Egyetem rektora

Pályázati kód: OE/RKOE-LOGO/2023.

A pályázat célja:

Az Óbudai Egyetem 2021. augusztus 1-jétől állami felsőoktatási intézményből közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézmény lett, az alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogok gyakorlója a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban:  alapítvány).

Az Egyetem hagyományai eredményeképpen a szabályzataiban meghatározott címerrel, jelképekkel, arculattal rendelkezik.

Az Alapítványnak is szüksége van, az Egyetem jelképeivel, arculatával összhangban álló jelképre, logóra.

A fentiekre tekintettel az Egyetem rektora pályázatot hirdet az Óbudai Egyetem hallgatói részére: „A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logójának megtervezése” címmel

A győztes pályaművet készítő pályázó 50 000- Ft pénzjutalomban részesül.

A pénzjutalom mellett a megvalósított ötletet használják, vagy felhasználják az Alapítvány logójának megjelenítésekor, mely hosszú távon hirdeti majd az Egyetem hallgatójának tehetségét.

A pályázat részletezése:

   1. Méretezés és formátum: elektronikus formában, A4 tervdokumentáció 4-6 oldal terjedelemben (3-4 szituációs kép a tervezett logóról és annak alkalmazásáról különböző helyzetekben – így különösen levélpapíron, rendezvényi molinón, épületen, esetleg előadási sablonban) + előlap;

Az előlap tartalmazza: a pályázat címét, a pályázó nevét, Neptun-kódját, telefonos és e-mail elérhetőségeit.

  2. A szakmai rész tartalmazza:

 • a koncepciót és vázlatokat;

 • a kiválasztott tervet vektorgrafikus formátumban;

 • méretezést és színkódokat 2 verzióban:

  • 1 verzió: ÓE arculati kézikönyvben foglaltak szerint,

  • 2 verzió: szabadon választott színhasználat, sztenderd színkódok kíséretében.

  3. A logótervezet méltó legyen Rudolf Kálmán életművéhez, ars poetica-jához, valamint illeszkedjen az ÓE arculati elemeihez.


Az ötletek benyújtási határideje: 2023. március 17. napja.

Benyújtás módja: elektronikusan, az ildiko.molnar@rh.uni-obuda.hu emailcímre.

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatok támogatásáról (a Kuratórium döntésének idejétől függően) várhatóan 2023.03.31. napjáig döntés születik.

A pályázat szakmai irányítója és lebonyolítója a rektor által felkért Bizottság.

A győztes pályaműről, ötletről a Bizottság javaslata alapján a rektor dönt.

A pályázatot meghirdető fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.


Prof. Dr. Kovács Levente s.k.

rektor

Utolsó módosítás: