Python kurzus Kenyában Kandós oktatókkal

Prof, Dr. Kovács Levente rektor úr és Kersánszky Tamás 2021 júniusi kapcsolat teremtő látogatását követően az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara Sándor Tamás dékáni hivatalvezető, mestertanár szervezésében Borsos Döníz tanársegéd, Fodor Attila és Héjja Bertold János demontrátorok közreműködésével a 2021/2022 tanév tavaszi félévében online programozói kurzust indított a kenyai Strathmore University @iLabAfrica kutatóintézete részére Python in practice névvel az Óbudai Egyetem Moodle rendszere és MS Teams felületen keresztül. A kurzus folytatásaként és lezárásaként betegség miatt az oktatók közül csak ketten utaztak a helyszínre, hogy személyes előadásokkal és konzultációkkal segítsék a hallgatók felkészülését.

A két fős gárda 2022.09.11-én, vasárnap érkezett meg Kenyába, majd másnap meg is kezdte munkáját. Borsos Döníz és Héjja Bertold János kandós oktatókat Ann Chemutai az @iLabAfrica fejlesztőmérnöke fogadta az egyetemen, és segítette egyész héten a munkájukat. A hivatalos köszöntő értekezleten Dr. Joseph Sevilla @iLabAfrica vezetője, Josephat Waweru BKC Kenya képviselője, Irene Wanjiku Gitangu @iLabAfrica ügyvezető igazgatója üdvözölte oktatóinkat.

A helyszíni kurzuson 19 hallgató vett részt különböző szintű programozói előképzettséggel. Az órák egy jól felszerelt számítógépes laborban zajlottak a Strathmore University @iLabAfrica területén. Az első oktatási napon, a bemutatkozást követően, bevezető feladatokkal kellett dolgoznia a hallgatóknak, melyet sikeresen teljesítettek. A napok haladtával egyre komolyabb témakörök kerültek elő, és egyre komplexebb programokat írtak a résztvevők. Az on-spot képzés alatt a gyakorlatias megközelítés, a problémamegoldó képesség fejlesztése, és természetesen a Python nyelv alapjainak magabiztos alkalmazása került a fókuszba. A kurzus végéhez érve a hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeztek a sikeres vizsgához. A számonkérésre 2022.09.16-án került sor a helyszínen, ahol egy összetett feladatot kellett megoldani. A programkódok értékelését követően az eredmények ismertetésére is sor került, ahol a sikeresen teljesítők oklevelet vehettek át igazolásul. A 20 órás on-spot Python in practice kurzust mind a 19 résztvevő hallgató sikeresen teljesítette.

Az oktatók az órák után az egyetem épületeit és laborjait is meglátogatták. Az egyetemen formális és informális találkozók keretein belül lehetőség nyílt az ottani vezetőkkel, oktatókkal, kutatókkal és hallgatókkal megismerkedni, egymás munkájába betekintést nyerni. Mindkét fél nyitottságát fejezte ki a további együttműködési lehetőségek tekintetében.

Az oktatók kiutazása Erasmus+ ösztöndíjpályázat keretein belül valósulhatott meg. A Python in practice online kurzus, és az azt lezáró helyszíni képzés és vizsga sikeresen zárult. Mindkét fél hasznos tapasztalatokkal, ismeretekkel és kapcsolatokkal gyarapodott, mely elősegíti a két egyetem közötti további jó együttműködési kapcsolatot.

Utolsó módosítás: