Küldetés

Dékáni bevezető

A Kar küldetése

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának feladata olyan alkotóképes villamosmérnökök képzése, akik a széles műszaki alapképzés és a célorientált gyakorlati szakképzés birtokában képesek az ipari és a gazdaság szakirányú területein villamos jellegű berendezések tervezésére, gyártására,  szervizelésére, üzemeltetésére, a kapcsolódó folyamatok menedzselésére.

A Kar oktatása kiterjed a villamos energia előállításától az automatizáláson, a műszertechnikán, számítástechnikán keresztül a telekommunikációig, azaz szakirányaival lefedi a teljes villamos szakterületet. A Kar a munkaerőpiac rövid és hosszú távú igényeihez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan bevonja a képzésbe a technika fejlődésével létrejövő újabb villamos jellegű szakterületeket, a hallgatók változó tanulási igényeit jobban figyelembe vevő képzési formákat (távoktatás) alakít ki és alkalmazza a korszerű multimédia alapú oktatási módszereket.

A Kar törekszik arra, hogy olyan oktatási környezetet teremtsen, amely pozitív motivációt biztosít a hallgatók számára az eredményes önmegvalósítás, a mérnöki gondolkodás és etika, valamint a magas szakmai színvonal elérése érdekében. A Kar fontosnak tartja a kutatás-fejlesztési pályázati tevékenységet, mint az oktatók szakmai fejlődését elősegítő, valamint az oktatás színvonalát növelő tevékenységet. Erőteljesen támogatni kívánja a tudományos fokozatok megszerzésére irányuló önképzést. A Kar továbbra is fontosnak tartja a villamos mérnöktanárok képzését, amivel a villamos szakterületen folyó középfokú oktatást kívánja erősíteni jól felkészült, elhivatott szaktanárokkal.

A Kar széles körű nemzetközi kapcsolatok kiépítésére törekszik, mely lehetőséget biztosít hallgatóinknak külföldi felsőoktatási intézményekben kurzusokat, gyakorlatokat végezni vagy master képzésben részt venni.

A Karon folyó oktató-nevelő és tudományos tevékenységek az oktatási szervezeti egységekben, az intézetekben valósul meg. Az intézetek felelősek a szakirányok oktatásáért, de a Karon belüli és a karok közötti átoktatásban is tevékenyen részt vesznek.

dékán

Utolsó módosítás: