A szaknyelvi kurzus célja a kar által meghirdetett kritérium tárgyak sikeres teljesítésének előkészítése. A tárgy egy féléves, 60 óra, heti 2x2 óra, 2 kredit, évközi jeggyel zárul. Szabadon választható tárgyként is felvehető.
Felvételének feltétele: alapfokú C típusú nyelvvizsga vagy szintfelmérő vizsga teljesítése.
Tematikájában a szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezetek, a természettudományos alapszókincs, a kritériumtárgyak alapszókincse, szakszövegek olvasása mellett szerepel az önéletrajz és a motivációs levél szakszerű megírásának elsajátítása is.
Azon hallgatóknak, akik 2011. februártól kívánják teljesíteni a kritérium tárgyat és nem rendelkeznek legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával, hallgatniuk kell a szaknyelvi kurzust.