Minden hallgató egy tanulmányi ügyintézőhöz van beosztva, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, és egyéb tanulmányi ügyeit.

Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja a Képzés rész Ügyintéző pontjában.

Amennyiben kérdése/problémája merülne fel tanulmányai során, az illetékes kollégát kell megkeresnie.
FONTOS, a tanulmányi előrehaladástól függően az Ügyintéző személye a félévek során változhat.

Kivételt képzenek a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek. Mindkét telephelyen ezzel egy felelős munkatárs foglalkozik. Részleteket a Diákigazolvány menüpontban olvashat.