1. Szakmai (kritérium) tárgy teljesítése idegen nyelven (angol vagy német), egy féléves tárgy, 2-3óra/hét, 2 kredit érték, évközi jeggyel zárul, felvehető szabadon választható tárgyként is.
A kritérium tárgy felvételének feltétele 2011. januárjától: legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga, vagy a szaknyelvi kurzus teljesítése.
Jelenleg: alapfokú C típusú nyelvvizsga, vagy belső szintfelmérő vizsga letétele, vagy haladó szintű általános nyelvi kurzus teljesítése.
2. Alapszintű angol nyelvtudás megszerzése azon hallgatók számára, akik a kritérium tárgyat nem angol nyelvből teljesítették, ami háromféle módon teljesíthető:
alapfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával, belső házi vizsga letételével az egyetemen, illetve kezdő (vagy magasabb) szintű általános angol kurzus teljesítésével (60 óra/félév, 2 kredit).

Áttekintő folyamatábra itt.