Annak érdekében, hogy minél könnyebben el tudja érni az egyetemi elektronikus tananyagokat és oktatási segédleteket a Rektori Tanács úgy döntött, hogy a 2012/2013. tanév második félévétől egységesen a Moodle keretrendszert használjuk ezen tananyagok tárolására.

A rendszert a https://elearning.uni-obuda.hu címről érheti el, a "Bejelentkezés" linket a jobb felső sarokban találja, ezt követően pedig a "Óbudai Egyetem Hitelesítés" opciót kell választania!

A rendszerbe a Neptunban használt azonosítójával és jelszavával tud belépni!

A Moodle, a Neptun adatbázisával van összhangban, így minden oktató és hallgató a Neptunban felvett tárgyait és az ahhoz rendelt tananyagokat látja, ha a hallgatói státusza aktív.

A Moodle oldalán részletes útmutatót talál: "Felhasználói kézikönyv hallgatóknak".

Ha a rendszer valamilyen hibaüzenetet küld, vagy bármilyen kérdése van a Moodle rendszerrel kapcsolatban, kérem írjon az alábbi email címre: moodeladmin@uni-obuda.hu

Törvényi szabályozások okán az Erste Banknál vezetett gyűjtőszámla megszüntetésre kerül. Az új Neptun gyűjtőszámlára való átállás miatt a jelenlegi számlaszám zárolásra kerül.
2014.11.14-ig beérkezett utalások még jóváíródnak a számlán, ezt követően beérkezett utalásokat az Erste Bank vissza fogja fordítani.

2014.11.15-től előreláthatólag 2014.11.26-ig az átutalások fogadása szünetel.
Az új számlaszámról és az átutalások fogadásának újraindulásáról későbbiekben tájékoztatást adunk!
A Neptun rendszerben a befizetések az átállás ideje alatt is végrehajthatóak.

Átvételkor illetve felvételkor az akkreditált tárgyakat kizárólag egyszer, a belépéskor lehet elfogadtatni. A tanulmányok során később erre már nincs mód.

Akkreditációs kérelmet a felvételi/átvételi határozatban jelölt időpontig lehet beadni a neptun honlapon lévő kreditátviteli kérelem és a hozzá tartozó kreditbeszámítási táblázat kitöltésével.

A kérvényt e-mailen is el lehet küldeni, de ez esetben szükséges a dokumentumok aláírt, szkennelt változata is.

A kooperatív képzés nem fizetős, de ha a hallgató költségtérítéses, úgy az alaptantervhez tartozó tárgyak után költségtérítési díjat kell fizetnie.

Költségtérítési díj számításáról a Térítési díjak menüpontban lehet többet olvasni.

A mintatanterv a hallgató képzésén teljesítendő tárgyak listája, mely az ajánlott felvételi sorrend szerint van tartalmazza a tárgyakat. Emelett megtalálható benne a tárgyak felvételének követelményei, illetve egyéb tárgyadatok  is.

A tantervek a Kandó kari honlapon a "Képzések" menüpont alatt találhatóak.

Minden hallgató egy tanulmányi ügyintézőhöz van beosztva, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, és egyéb tanulmányi ügyeit.

Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja a Képzés rész Ügyintéző pontjában.

Amennyiben kérdése/problémája merülne fel tanulmányai során, az illetékes kollégát kell megkeresnie.
FONTOS, a tanulmányi előrehaladástól függően az Ügyintéző személye a félévek során változhat.

Kivételt képzenek a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek. Mindkét telephelyen ezzel egy felelős munkatárs foglalkozik. Részleteket a Diákigazolvány menüpontban olvashat.

1. Szakmai (kritérium) tárgy teljesítése idegen nyelven (angol vagy német), egy féléves tárgy, 2-3óra/hét, 2 kredit érték, évközi jeggyel zárul, felvehető szabadon választható tárgyként is.
A kritérium tárgy felvételének feltétele 2011. januárjától: legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga, vagy a szaknyelvi kurzus teljesítése.
Jelenleg: alapfokú C típusú nyelvvizsga, vagy belső szintfelmérő vizsga letétele, vagy haladó szintű általános nyelvi kurzus teljesítése.
2. Alapszintű angol nyelvtudás megszerzése azon hallgatók számára, akik a kritérium tárgyat nem angol nyelvből teljesítették, ami háromféle módon teljesíthető:
alapfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával, belső házi vizsga letételével az egyetemen, illetve kezdő (vagy magasabb) szintű általános angol kurzus teljesítésével (60 óra/félév, 2 kredit).

Áttekintő folyamatábra itt.

A szaknyelvi kurzus célja a kar által meghirdetett kritérium tárgyak sikeres teljesítésének előkészítése. A tárgy egy féléves, 60 óra, heti 2x2 óra, 2 kredit, évközi jeggyel zárul. Szabadon választható tárgyként is felvehető.
Felvételének feltétele: alapfokú C típusú nyelvvizsga vagy szintfelmérő vizsga teljesítése.
Tematikájában a szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezetek, a természettudományos alapszókincs, a kritériumtárgyak alapszókincse, szakszövegek olvasása mellett szerepel az önéletrajz és a motivációs levél szakszerű megírásának elsajátítása is.
Azon hallgatóknak, akik 2011. februártól kívánják teljesíteni a kritérium tárgyat és nem rendelkeznek legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával, hallgatniuk kell a szaknyelvi kurzust.

Az aláírás pótlás és az IV díj, és az egyéb pótlási díjakat a hallgatók saját maguknak írják ki, és fizetik be a Neptun rendszeren.

Az ilyen befizetéseket nem az egyetem írja ki a hallgatóknak, hanem a hallgató hozza létre a fizetési kötelezettséget, és fizeti be, ha élni akar a pótlási, javítási lehetőséggel.

Fizetés menete:

- Belépve a Neptun rendszerbe a Pénzügyek/Befizetés menüpontra lépek, és ellenőrzöm, hogy van-e elegendő összeg a tranzakcióhoz a gyűjtőszámla egyenlegemen.  (Egyenleg feltöltésének módjáról itt olvashat).

- Létrehozom a kiírást a felületen a Tétel kiírás gombra kattintva.
Jogcím: Vizsgára jelentkezés esetén (nem aláírás pótlás típusúra) - IV díj
               Aláírás, évközi jegy pótlás esetén - Szolgáltatási díj
Szolgáltatás típusa: csak a szolgáltatás jogcímnél kitöltendő. Aláírás, évközi jegy pótlás esetén - Aláírás pótlás (Figyeljen, hogy ne az "(SZFVAR)" végűt válassza!)
Tárgy: szolgáltatás típusú befizetések egy részét nem lehet tárgyhoz kötni (pl. kérelmek díjai), ez esetben a mező üresen hagyandó.

- Kírást követően a felületen a listáztatom a tételeimet: 
   (szűrő beállítások: Minden félév, Aktív tételek)

- A kiválasztott tétel(ek) sorának végén a Befizet oszlopnál a bepipálom a mezőt, és a Tovább gombra kattintok.

- Az előjövő felületen a Befizet gombra kattintok, és a fizetésről a rendszer visszaigazolást ad.

A hibaüzenet több okból jelentkezhet, a jelentkezés típusától (aláírás pótlás/vizsga) függően más- és más lehet a hiba oka.

Ha aláírás pótlásra jelentkezik a hallgató, akkor a tárgyból be kell fizetnie aláírás pótlás díjat.
Az aláírás pótlás feltétele továbbá, hogy az adott tárgyból a félévben be legyen írva évközi jeggyel záruló tárgy esetében egy elégtelen, vizsgával záruló tárgy esetében egy aláírás megtagadva bejegyzés.

Megoldás: Be kell fizetni az aláírás pótlás díját a Neptun rendszerben. (befizetést lásd itt)
                    Az oktatóval fel kell venni a kapcsolatot a hiányzó bejegyzés pótlására.

Amennyiben egy vizsgára szeretne jelentkezni, akkor a hiba oka az, hogy a tárgyból kétszer vagy többször vizsgázott már tanulmányai során (nem az adott félévben), és még nem fizette be a következő vizsgára jelentkezés feltételeként a ismétlő vizsgadíjat (Neptun rendszerben IV díj).

Megoldás: Be kell fizetni az ismételt vizsga díját (IV díj) a tárgyból a Neptun rendszerben. (befizetést lásd itt)

Vizsgára jelentkezés esetében lehet olyan hiba, hogy a hallgató egy vizsgaalkalmára nem ment el, és arról orvosi igazolással utólag lekerül, de a következő vizsgát a levétel előtt már felveszi. Ez esetben a rendszer a későbbiekben számolhatja rosszul az IV-ket. Ilyenkor a Tanulmányi Osztályon kell kérni segítséget a hiba elhárításában. Ez a hiba elkerülhető, csak hallgatói fegyelem kell hozzá.