Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetett képzései

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2017. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Mesterképzésben meghirdetett képzések

Nappali képzések

Jelmagyarázat ›

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

N

A

villamosmérnöki
(1)(2)

támogatott

4

10 < 35

felvételi beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

N

K

villamosmérnöki
(1)(2)

400 000 Ft

4

1 < 15

MŰSZ

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek, villamosenergia-átalakítók, -tárolók és irányítástechnika.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):

­ - A felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A ép. I. em. 122., 2018. január 8. 10:00 óra.
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton.

- A felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérjük a jelentkezőktől:

· főiskolai/egyetemi/alapképzési (BSc) oklevél vagy oklevél-igazolás,

· záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben,

· utolsó 4 félév indexmásolata,

· nyelvvizsga bizonyítvány(ok).

­ - A felvétel feltétele: főiskolai/egyetemi/alapképzési (BSc) oklevél vagy oklevél-igazolás.

  A 2017/18-as tanév őszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi szabályzatban előírt határidőig igazolhatják.

  Csatolandó dokumentumok:
   · főiskolai/egyetemi/alapképzési (BSc) oklevél másolata vagy oklevél-igazolás,
   · záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben,
   · utolsó 4 félév indexmásolata,
   · nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata.

- A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2017. december 15.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):

­ - Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

­ - A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Pontszámítás

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):
Felvételi pontok:

­ - felvételi elbeszélgetés:                                20 pont

és

­ - oklevél minősítése alapján:                       60 pont

vagy

­ - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye:     60 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 20 többletpont adható.

­ - Esélyegyenlőségi maximális pont:          10 pont

·  fogyatékosság:             10 pont

·  gyermekgondozás:      10 pont

·  hátrányos helyzet:           5 pont

­ - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:          4 pont

­ - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:       6 pont

­ - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:      10 pont

­ - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:      4 pont

­ - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:   6 pont

­ - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:  10 pont

­ - OTDK 1-3. hely:                                               5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás.

Kreditelismerési kérelem letöltése