Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
2017. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzései

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2017. AUGUSZTUS 7.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett képzések

Nappali képzések

Jelmagyarázat ››

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz. terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

K

villamosmérnöki (magyar nyelven)
(1)(2)(9)

310 000 Ft

7

30 < 470

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (10) v.
szakmai előkészítő tárgy (11)

MŰSZ

I

A

N

K

villamosmérnöki (angol nyelven)
(1)(4)

325 000 Ft

7

5 < 20

MŰSZ

I

Részidős képzések

Jelmagyarázat ›

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz. terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

K

villamosmérnöki
(1)(2)(6)(8)

280 000 Ft

7

30 < 150

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (10) v.
szakmai előkészítő tárgy (11)

MŰSZ

I

A

T

K

villamosmérnöki
(1)(3)(5)(7)(8)

280 000 Ft

7

10 < 85

MŰSZ

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: automatizálási, infokommunikációs technológiák, mikroelektronika és technológia, műszer-automatizálás, villamos energetika.
(3) Választható specializációk: automatizálási, infokommunikációs technológiák, villamos energetika.
(4) Választható specializációk: híradástechnika, műszer-automatika.
(5) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: szombati napokon.
(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havonta három alkalommal csütörtök - péntek - szombati napokon kerül sor.
(7) A hallgatók tényleges tanulmányi ideje a képzés munkarendjére való tekintettel, a gyakorlat alapján, a táblázatban szereplő képzési időnél hosszabb is lehet.
(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(9) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a
www.dualisdiploma.hu honlapon található.
(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászati-, élelmiszeripari-, építőipari-, épületgépészeti-, erdészet és vadgazdálkodási-, faipari-, földmérési-, gépészeti-, informatikai-, kertészet és parképítési-, kohászati-, könnyűipari-, környezetvédelmi-vízgazdálkodási-, közgazdasági-, közlekedési-, közlekedésépítői-, közlekedésgépészi-, mezőgazdasági-, mezőgazdasági gépész-, nyomdaipari-, optikai-, rendészeti-, távközlési-, vegyészi-, vegyipari-, villamosipar és elektronikai ismeretek.
(11) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

   1.  oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,

   2.  (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,

   3.  amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

Az oklevélért adható pontokat a következőképpen kell számítani:

­ - az oklevél minősítése alapján:

·  a közepes (3) minősítésű oklevélért         280 pont jár,

·  a jó (4) minősítésű oklevélért                     340 pont jár,

·  a jeles vagy kiváló minősítésű oklevélért 400 pont jár.

­ - a záróvizsga átlaga alapján:

·  a 3,00 átlageredményért 280 pont,

·  majd tizedenként plusz 6 pont (pl. a záróvizsga átlaga 3,1, így a kapható pontszám 286 és így tovább),

·  a kiváló (5) minősítésig, amely a maximális 400 pontot jelenti a jelentkezőnek.

Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a többletpontokat.
A két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb, feltéve, hogy jelentkező a két pontszámítási mód alkalmazásához szükséges dokumentumokat feltöltötte.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Nappali és levelező munkarendű képzésen a tankönyvek térítési díját az önköltség összege nem tartalmazza.
Távoktatás munkarendű képzésen a tankönyveket a
Távoktatási Iroda térítésmentesen biztosítja, a fizetett önköltség összege magában foglalja a képzés során használt tananyagok árát is.

Villamosmérnök (angol nyelven) alapképzési szakon a tanulmányok folytatásának feltétele az államilag elismert, angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, amit igazolni nem kell.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a
Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány.
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

Érettségi követelmények

Közép v. emelt szintű érettségi az Érettségi vizsgakövetelményeknél felsorolt érintett tárgyakból.


Mesterképzésben meghirdetett képzések

Nappali képzések

Jelmagyarázat ›

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

N

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1)(5)(7)

350 000 Ft

4

1 < 2

felvételi beszélgetés (Sz)

PED

M

N

K

villamosmérnöki
(1)(2)

400 000 Ft

4

3 < 5

MŰSZ

Részidős képzések

Jelmagyarázat ›

Képz. szint

Munka-
rend

Fin. forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1)(4)(6)

325 000 Ft

2

1 < 2

felvételi beszélgetés (Sz)

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1)(4)(5)(7)

325 000 Ft

4

1 < 2

PED

M

L

K

villamosmérnöki
(1)(2)(3)

375 000 Ft

4

5 < 25

MŰSZ

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek, villamosenergia-átalakítók, -tárolók és irányítástechnika.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi három munkanapon kerül sor.
(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a
TMPK honlapján érhető el.
(5) Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.
(6) Felvételi követelmény: az
1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai/műszaki tanári végzettség.
(7) Felvételi követelmény:

a) Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma vagy az 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy

b) Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy

c) Szakiránynak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy az 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (szakirányváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból.

Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):

­ - a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A ép. I. em. 108., 2017. augusztus 16. 10:00 óra;

- a felvétel feltétele: főiskolai/alapképzési oklevél (igazolás nem elegendő);

­ - a következő dokumentumokat kérik a jelentkezőktől:

·  egyetemi/főiskolai oklevél másolata,

·  nyelvvizsga bizonyítvány(ok),

·  az utolsó 4 félév indexmásolata,

·  oklevél-átlag igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben;

­ - a kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

Tanári [2 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (levelező munkarend), valamint
Tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend) esetén:

­ - a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218., 2017. augusztus 17. 13:00 óra;

­ - a 2016/17-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják;

­ - a nem teljes kreditértékű oklevéllel jelentkezők 2017. augusztus 17-ig nyújthatnak be az előzetes kreditelismerési eljáráshoz dokumentumokat.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. szeptember 7-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):

­ - Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

­ - A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Tanári [2 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (levelező munkarend), valamint
Tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend) esetén:

­ - Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

­ - A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Pontszámítás

Villamosmérnöki mesterképzési szakon (nappali és levelező munkarend):
Felvételi pontok:

­ - felvételi elbeszélgetés:                                20 pont

és

­ - oklevél minősítése alapján:                       60 pont

vagy

­ - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye:     60 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 20 többletpont adható.

­ - Esélyegyenlőségi maximális pont:          10 pont

·  fogyatékosság:             10 pont

·  gyermekgondozás:      10 pont

·  hátrányos helyzet:           5 pont

­ - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:          4 pont

­ - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:       6 pont

­ - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:      10 pont

­ - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:      4 pont

­ - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:   6 pont

­ - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:  10 pont

­ - OTDK 1-3. hely:                                               5 pont

Tanári [2 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (levelező munkarend), valamint
Tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend) esetén:

Felvételi pontok:

­ - felvételi elbeszélgetés:                                42 pont

és

­ - oklevél minősítése alapján:                       40 pont

vagy

­ - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye:     40 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 18 többletpont adható.

­ - Esélyegyenlőségi maximális pont:          10 pont

·  fogyatékosság:            10 pont

·  gyermekgondozás:     10 pont

·  hátrányos helyzet:         5 pont

­ - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:          4 pont

­ - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:       6 pont

­ - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:         8 pont

­ - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex:      4 pont

­ - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:   6 pont

­ - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:     8 pont

­ - OTDK 1-3. hely:                                               5 pont

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények.

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás.

Kreditelismerési kérelem letöltése