Örömmel tájékoztatom, hogy a Paks II. Zrt. a 2019/2020. tanév I. félévétől Tanulmányi Ösztöndíjprogramot indít alapképzésben és mesterképzésben részt vevő, gépészmérnök és villamosmérnök hallgatók számára.

Társaságunk fő feladata a hazai atomerőművi kapacitás bővítése az új paksi telephelyű blokkok létesítésének előkészítésével, azok megépítésével és majdani üzemeltetésével. E nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű feladat magas szakmai színvonalon történő ellátásához jól képzett, felkészült munkavállalók foglalkoztatása szükséges. A Paks II. Zrt. olyan többlépcsős ösztöndíjprogramot alakított ki, amely lehetővé teszi a célzott szakmai orientációt és segítséget nyújt egy biztos munkahelyen történő elhelyezkedéshez.

Az "Atomenergia - A biztos jövő" Tanulmányi Ösztöndíjprogram keretében, Társaságunk összesen 10 fő alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgató számára nyújt ösztöndíjtámogatást már a következő tanévtől. A kiválasztott, műszaki képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben [1] tanuló nyertes pályázók félévenként bruttó 300 ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek és a program végén hosszú távú munkalehetőséget biztosító állásajánlatot kapnak [2].

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni; a pályázati eljárás során figyelembe vesszük a kiemelkedő tanulmányi eredményeket, továbbá a versenyeredményeket, publikációkat, közösségi és szakmai programokban való igazolt részvételt. Pályázatot gépészmérnök és villamosmérnök hallgatók nyújthatnak be 2019. szeptember 20. napjáig.

A Paks II. Zrt. azoknak a BSc képzésben tanuló, 5. félévre készülő nappali tagozatos hallgatóknak a jelentkezését várja, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 3,5 volt. A programra jelentkezhetnek továbbá azok az MSc képzés 1. évfolyamára készülő, nappali tagozatos hallgatók is, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a BSc képzés utolsó két félévben legalább 3,5 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább "jó".

A nyertes pályázóknak vállalniuk szükséges, hogy súlyozott tanulmányi átlaguk az első támogatott félév végétől eléri a bekerülési szintet (3,5), továbbá minden tanulmányi félév végén írásban tájékoztatják a Paks II. Zrt.-t a félév sikeres teljesítéséről. A BSc képzésben tanulóknak ezen túlmenően - tanulmányaik befejezése előtt - nyilatkozniuk szükséges továbbtanulási vagy elhelyezkedési szándékukról.

Az ösztöndíjprogram részletes pályázati kiírása és feltételei 2019. július 10. napjától a www.paks2.hu weboldalon érhetők el.

[1] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Miskolci Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem.

[2] Amennyiben a Paks II. Zrt. a hallgató számára állásajánlatot tesz, úgy az ösztöndíjasnak vállalnia szükséges, hogy Társaságunkkal munkaviszonyt létesít (az állásajánlat el nem fogadása esetén a hallgató köteles a részére nyújtott ösztöndíjtámogatást visszafizetni).