Pályázati felhívás
demonstrátori megbízásra a 2018/19. tanév II. félévére
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata1 (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/19. tanév II. félévére.

I. Megpályázható helyek2

Intézet neve

foglalkoztatás időtartama3

ösztöndíj mértéke

Automatika Intézet

2

1

10 óra/hét/fő

5 óra/hét/fő

32.000 Ft/fő/hónap

16.000 Ft/fő/hónap

Híradástechnika Intézet

2

1

10 óra/hét/fő

5 óra/hét/fő

32.000 Ft/fő/hónap

16.000 Ft/fő/hónap

Mikroelektronikai és Technológia Intézet

5

5 óra/hét/fő

16.000 Ft/fő/hónap

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

5

5 óra/hét/fő

16.000 Ft/fő/hónap

Villamosenergetika Intézet

5

5 óra/hét/fő

16.000 Ft/fő/hónap

Dékáni Hivatal 2 5 óra/hét/fő 16.000 Ft/fő/hónap

II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

III. Benyújtandó dokumentumok

 1. Intézeti fogadónyilatkozat (1. sz. melléklet);
 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 4. Kreditigazolás;
 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2019. január 25. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (VIII. Tavaszmező utca 17. A ép. 108.)

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2019. február 15. (péntek) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Kelt: Budapest, 2019. január 10.

Dr. Rácz Ervin
oktatási dékánhelyettes

2 A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

3 A karok - választásuk szerint - a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;
 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;
 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.
CsatolmányMéret
Pályázati felhívás és jelentkezési űrlap26.28 KB