Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Diószeghy Győző-díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2018

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara pályázatot hirdet a Diószeghy Győző-díj elnyerésére, melyre a 2017-2018. tanévben a Karon aktív hallgatói jogviszonyban lévő diákok jelentkezhetnek az alábbiak szerint.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Diószeghy Győzőné Szépe Katalin felajánlása alapján Díjat alapított azon hallgatók részére, akik a Kandó Kar hallgatójaként kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtottak a Kar intézetei, illetve a Híradástechnika Intézet által oktatott tárgyakban, a Kar tudományos munkáiban és a sportban egyaránt.

A Díj névadója, Diószeghy Győző a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (és a Híradástechnika Intézet) múltjának meghatározó jelentőségű személyisége, aki munkásságával jelentős megbecsülést szerzett intézményünknek. Munkáját számos elismeréssel, dicsérettel, díjjal, kitüntetéssel jutalmazta intézményünk.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar fenti pályázat keretében 2014. évben két díjat adományoz a pályázati feltételeket teljesítő két legjobb hallgató számára oly módon, hogy a két díj egyikére a Kar Híradástechnika Intézetének hallgatói, míg a másik díjra a Kar másik négy intézetének (MAI, MTI, AI, VEI) hallgatói pályázhatnak.

A kitüntetett hallgató díjat és Oklevelet kap. A díj pénzjutalom, mely a díj alapítására szánt összeg évenkénti kamatából kerül kifizetésre. Amennyiben a Kar vezetése úgy ítéli meg, hogy adott tanévben nincs a felterjesztésre méltó hallgató, úgy az aktuális éves kamat összege áttevődik a következő évre, amikor ezt az összeget is ki lehet osztani egy vagy két hallgató részére.

Kiemelt szempontok az elbírálás során:

Kiemelkedő eredmény a tanulmányi előmenetelt - vagy annak egy részét illetően
Példamutató közösségi, illetve tudományos tevékenység
Aktív és eredményes sporttevékenység
A Kar a pályázatot nyilvános pályázat keretében, saját honlapján hirdeti meg, ezt követően pályázhatnak azok a diákok, akik úgy érzik, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek. A pályázatoknak tartalmaznia kell a mellékelt - és géppel kitöltött - "Nevezési lapot" és egyebekben a pályázó által fontosnak ítélt dokumentumokat (azok másolatait).

A Pályázatok beadási határideje: 2018. június 30. - 12 óra.

A Pályázatokat lezárt borítékban, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatala - Dr. Kádár Péter mb. dékán részére címezve (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) kell postai úton vagy személyesen fenti határidőig eljuttatni. Személyes leadás esetén a Dékáni Hivatalban Lábasné Grega Ildikó részére kell leadni az anyagot. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Diószeghy Győző-díj 2018 - Pályázat"

A Pályázatok elbírálásáról a Kandó Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A Pályázatok elbírálási határideje: 2018. július 04.

A Pályázat eredményéről a nyerteseket e-mailben az elbírálást követően 5 napon belül értesíti a Kar vezetése. A Diószeghy Győző-díj pályázat eredménye a Kar honlapján 2018. július 09.-tól megtekinthető. A díjazottaknak az Okleveleket a nyári diplomaátadó ünnepségen személyesen adja át a Kar dékánja.

Arra buzdítunk minél több hallgatót, hogy bátran jelentkezzenek, ha mindhárom megjelölt területen aktívak.

Budapest, 2018. június 10.

Sikeres pályázást kíván:

Dr. Kádár Péter
mb. dékán
KVK Dr. Beinschróth József
Intézetigazgató
KVK HTI

CsatolmányMéret
Nevezési lap306.89 KB