Kooperatív képzés

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖSZTÖNDÍJAS KOOPERATÍV KÉPZÉSRŐL

Tájékoztatjuk ipari partnereinket, hogy egyetemünkön továbbra is lehetőség van a kooperatív együttműködésre. A kooperatív képzés továbbra is a 7. és/vagy 8. félévben zajlik, amelynek során a hallgató a képzést támogató cégnél szakmai gyakorlatot, valamint az egyetemen speciális elméleti ismereteket szerez és elkészíti a szakdolgozatát a cég és az egyetem szakembereinek irányításával.

A képzés 5 vagy 10 hónap időtartamú (a félévekhez igazodik). A hét négy napján a hallgatók teljes munkaidőben gyakorlatot végeznek az ipari intézményeken, ahol a cég által előírt szakmai tevékenységet végeznek. Eközben lehetőség nyílik megismerni a hallgatók képességeit, terhelhetőségeit, kreativitását, megbízhatóságát, együttműködési készségét, felelősségvállalását és rugalmasságát. Mindezt jóval a munkaerő-piaci árak alatt és az állományba kerülés előtt tehető meg. Amennyiben a cég a végzés után hallgatókat tovább kívánja alkalmazni, megtakaríthatja a betanítási időszakot.

A kooperatív képzés igazodik az európai felsőoktatáshoz mind időtartamában, mind struktúrájában.

A képzés fő jellemzői:

 • A kooperatív képzés a 6. félév sikeres lezárása után kezdhető meg a rákövetkező 7. és/vagy 8. félévben.
 • A képzés megkezdéséhez bizonyos számú megszerzett kredit szükséges, ennek érdekében a kari Tanulmányi Osztállyal egyeztetni szükséges még a kooperatívos jelentkezés előtt, hogy fennállnak-e a szükséges feltétek.
 • A kooperatív képzést cégek támogatják. Ez külön megállapodás alapján történik.
 • A képzés ideje alatt a cég szakmai gyakorlatot biztosít a hallgató számára.
 • A képzés során a hallgató a cégnél kooperatívos hallgatóként dolgozik. A munka feltételeit a felek a megállapodásban rögzíthetik.
 • A képzés ideje alatt a hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban marad.
 • A képzés folyamán a hallgató az egyetemtől ösztöndíjat kap.
 • Az egyetem a két félév során egy félévnyi kooperatív oktatási blokkot biztosít a hallgató számára, amely a hét egy napján (hétfőn vagy pénteken) kerül lebonyolításra. A kooperatív blokk tantárgyai vizsgakötelesek.
 • Az egyetem intézeti konzulenst biztosít a szakdolgozathoz
 • Az oklevelet betétlap egészíti ki, amely igazolja az elvégzett gyakorlatot.
 • A 10 hónapos a képzés adott év szeptember elejétől a következő év június végéig tart.

Az ösztöndíjas kooperatív képzés tantárgyainak és azok szakmai tartalmának kialakításakor az egyetemi figyelembe veszi a cégek igényeit, javaslatát.

A kooperatív együttműködő cégek kiválasztásának folyamata:

 • a cégek a pályázati kiírásokat küldenek a Kar és az Intézetek kooperatív felelőseinek,
 • ezeket a pályázatokat meghirdetjük az érintett hallgatóknak (faliújság, honlap),
 • a hallgatók pályázhatnak a meghirdetett pályázatokra,
 • a cég és a hallgató közös megegyezése után a kitöltött "Adatlap" elnevezésű űrlapot a hallgató eljuttatja az illetékes Intézet kooperatívos ügyintézőjéhez.
 • az Intézet megvizsgálja a pályázati anyagot és a cég nyilatkozatát (Adatlap), és dönt annak elfogadásáról,
 • a pályázat elfogadása esetén az ügyintéző elkészíti az együttműködéshez szükséges megállapodást és támogatási okmányokat,
 • a céget értesíti a döntésről és megküldi aláírásra a dokumentumokat,
 • a kooperatív képzésre való feltétel a kölcsönös aláírás után lép életbe.

A fenti eljárási rend természetszerűleg változik (egyszerűsödik), ha a hallgató közreműködésével talál a kar együttműködő partnert vagy egyéb módon kerül a cég a kar látókörébe. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, az intézeti kooperatívos felelős tájékoztatja a hallgatót (és a céget) a folyamat lépéseiről.

A képzési támogatás módja:

 • A kooperatívos képzést támogató cég az egyetem számlájára vagy alapítványába fizetheti a támogatását. Számla elleni fizetés esetén a támogatás összege a 2014-2015. tanévre (10 hónapra)  1.100.000- Ft, alapítványi befizetés esetén (10 hónapra) 1.150.000- Ft.
 • Mindkét esetben - amennyiben 10 félévre alkalmazzák a hallgatót - lehetőség van egyösszegű, illetve két részletben való befizetésre.
 • A kooperatív képzés megkötéséhez szükséges dokumentumok: "Adatlap", "Megállapodás" és "Kötelezettség vállalás" vagy "Adományozó levél" (alapítványba befizetés esetén) adatlapok - amelyeket az Intézeti kooperatív felelős tölt ki az "Adatlap" alapján. Az Adatlapot és a többi nyomtatvány-mintát megtalálhatják ezen ismertető alatt.
 • A folyamat tehát a következő: Az "Adatlap" kitöltésével kezdődik az adminisztráció. A hallgató, ill. a cég a reá vonatkozó részt kitölti és a cég cégszerűen aláírja azt. A kitöltött Adatlapot a hallgató személyesen eljuttatja az Intézeti kooperatívos felelősnek, aki intézkedik a további dokumentumok elkészítéséről és megküldi azokat aláírásra a cég felé. A cég ezután (ha számlásan fizet) megkapja a számlát a fizetési határidővel. Amennyiben alapítványba fizet a cég, a megállapodásban szereplő határidőig át kell utalnia az alapítvány számlájára a megjelölt összeget, és arról a befizetést követően kap postai úton igazolást.

A szerződéskötés határideje: minden év május 31.

Az intézeti kapcsolattartók megtalálhatók az intézetek honlapjain.

Kari koordinátor:

Sándor Tamás
adjunktus
Tel.: 666-5116
E-mail: sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu


Tisztelt Hallgatók!

Felhívom figyelmüket, hogy a kooperatív képzésre való jelentkezés utolsó szakaszába lépünk. Most van itt az ideje, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb céget.

Ennek három alapvető módja van:

 1. Az Intézetbe beérkező - kooperatív gyakornokokat igénylő cégek - pályázati kiírásait megtalálják az adott Intézet faliújságán, honlapján és az Intézeti kooperatívos felelősénél. Ezekre közvetlenül jelentkezhetnek a hallgatók.
 2. Egy intézeti céglista alapján önállóan kereshetnek partner céget. Ezen a listán olyan cégeket találhatnak, akik nagy valószínűséggel fogadnak kooperatívos diákot.
 3. Lehetőség van saját kapcsolatok alapján is céget keresni és az együttműködést előkészíteni.

Mindhárom esetben a kooperatívos szerződés megkötésének menete a következő:

A céggel való megegyezés után az "Adatlap" elnevezésű űrlapot kell kitölteni és azon a céggel igazoltatni, hogy az vállalja a kooperatív időszakra (7. és/vagy 8. félév) a gyakorlatot.
A hallgató és a cég adatait tartalmazó - mindkét fél által aláírt - "Adatlap"-pal kell jelentkezni Intézet kooperatív képviselőjénél. A további a szerződéskötésre irányuló teendőket az Intézet elrendezi.
A kooperatív képzéssel kapcsolatban további információk találhatók a

http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/bsc/kooperativkepzes

honlapunkon.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen megnőtt a kooperatív képzés jelentősége. Bármilyen jó referenciát is jelent a Kandós diploma, a cégek a megszorítások miatt nehezebben alkalmaznak új munkatársakat. A kooperatív képzés viszont egy olyan lehetőség, amellyel szívesen élnek, hisz az nem ró rájuk akkora terhet. A hallgató szempontjából viszont óriási lehetőség, hogy egy viszonylag rövid együttműködés során bizonyíthatja képességeit és akár nélkülözhetetlenné válhat a cég számára. Ez a helyzet pedig biztos munkalehetőséget jelent. Ráadásul olyan helyen amit már ismer, megszokott és számára megfelel.

Az esetben, ha nem folytatják az együttműködést, akkor is előnyös a helyzet, mert a cégnél eltöltött gyakorlat eredményeként sokkal nagyobb lehetőségek kínálkoznak a munkaerő piacon. Mindenki szívesebben alkalmaz egy gyakorlattal is rendelkező végzett mérnököt. Megemlíthető még az a tény is, hogy a kooperatív képzés időszakában a hallgatói státusz fennmarad annak számos kedvezményével.

Javaslom fentiek megfontolását és a kooperatív partnerekkel való tárgyalások megkezdését.

További információkkal, tanácsokkal állunk rendelkezésükre a Dékáni Hivatalban és az Intézetekben.

A sikeres pályázást kívánva üdvözlettel

Sándor Tamás

CsatolmányMéret
Kooperatív adatlap (doc)35 KB
Kooperatív adományozó_levél (doc)28.5 KB
Kooperatív kötelezettség_vállalás (doc)29 KB
Kooperatív képzés szabályzata (pdf)388.31 KB
Kooperatív szerződésminta (doc)46.5 KB