English version

Határidők

A jelentkezés és a kivonat beküldése:
2017. október 14.

Az elfogadásról szóló értesítés határideje:
2017. október 21.

Az formai követelményeknek megfelelő előadás anyagának beküldési határideje:
2017. december 11.
 

III. Ipari Fórum összefoglaló

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara (KVK) által életre hívott Ipari Fórum létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a KVK ipari partnereinek képviselői, valamint a kar vezetősége és oktatói közösen értékeljék a jelenlegi együttműködési területeket, azok kereteit, valamint körvonalazzák a további célokat és a hatékony megoldási lehetőségeke t. A III. Ipari Fórumon a csaknem három órás kerekasztal beszélgetés keretében többek között olyan témák kerültek előtérbe, mint az ipar elvárásai az egyetemi képzéstől,  az oktatási-kutatási együttműködési lehetőségek, a gyakorlatorientált képzés fejlesztése, valamint az egyetemi oktatás ipari támogatásának kérdései. A Fórum újdonsága, hogy a tantárgyi tematikákat előzetesen, írásban véleményezték a cégek.

Az Ipari Fórumon a következő cégek és szervezetek képviseltették magukat:
Antenna Hungária Zrt.,  Balluff Kft., BHE Bonn Hungary Kft., DÉMÁSZ Zrt., Enterprise Group, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Evosoft Hungary Kft., ÉMÁSZ Hálózati Kft.,  Fercom Kft.,  Flex Kft., Goodwill Energy Zrt., Huawei., Infoware Zrt., Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Telekom, MNHH, National Instrument Kft.,  Pannon Egyetem, PowerQuattro Zrt., Semilab Kft., Siemens Zrt., Silex Zrt., Teltrans Kft., Thyssenkrupp Hungary Kft.,
Ipari partnereinken kívül részt vettek a vitában a Kar vezetői és dolgozói is. A kerekasztal beszélgetés során terítékre került témák és javaslatok alapján az alábbi 10 pontban foglaljuk össze az elhangzottakat, mely egyben egy akció program alapjának is tekinthető:

  1. Az írásban beérkezett tantárgyi tematikák véleményezése és a kerekasztal beszélgetés során felmerülő javaslatok tükrében meg kell vizsgálni és a tantárgyi tematikákat és a jogos igényeket be kell építeni a jövő  tanterveibe. Ez a szinte egyedül álló jó kezdeményezés a jövőben is folytatandó.
  2. A stratégiai fontosságú cégek, melyek feladata az ország infrastruktúrájának, alapszolgáltatásainak biztosítása "fogadjanak örökbe" egy-egy szakterületet és azon a szakterületen dolgozó fiatal oktatókat támogassák  (pl. projektek, kutatási együttműködés, részfoglalkoztatás).
  3. A Kar készítsen akció programot, hogy mely tantárgyban milyen támogatásra szorul az ipar részéről és azt hozza nyilvánosságra.  Kerüljön megfogalmazásra, hogy mely tantárgyban milyen oktatási és/vagy eszköz támogatásra van szüksége.
  4. Kezdődjenek tárgyalások az ipari partnerek oktatásba való bevonása területén az Industrial Professor, mester tanár pozíciók adta lehetőségek révén
  5. Fokozni kell a projekt alapú képzést. Célként megfogalmazandó, hogy a projekt munkák 70-80 % - a az iparból jöjjön. A projekt munkák alapjai lehetnek a későbbi szakdolgozati, TDK munkáknak valamint a kooperatív képzés és munkaerő piacra kerülés lehetőségének.
  6. Közös ipari és egyetemi akciók szervezése ill. a már létezők jobb kihasználása a közép iskolások motiválására a villamosmérnöki szakma irányába.  Olyan bemutatók, programokra van szükség, amelyek bemutatják a potenciális villamosmérnök jelölteknek a villamos mérnöki szakma szépségeit, az alkotás örömét
  7. Meg kell újítani az MSc képzés meglévő szakirányait, esetleg szélesíteni a választékot, bevezetni  az angol nyelvű képzést.
  8. Erősíteni kell a képzésben az általános mérnöki ismereteket annak érdekében, hogy munkaerő piacon a végzett mérnökök elhelyezkedését ne  korlátozza a túl specializált ismeretanyag.
  9. Közös erőfeszítések annak érdekében, hogy kooperatív képzés kerüljön be a duális képzési formák közé. Ennek bizonyos jelei már látszódnak, elindultak ez irányú folyamatok.
  10. Ipari összefogással petíció megfogalmazása a szakképzési támogatás célzott átadásának korábban sikeres  formájának visszaállítására. Konzultációk megkezdése az ezt támogató cégekkel, szervezetekkel.

Tanterv ipari véleményezése a III. Ipari Fórumra >>

Utolsó módosítás: 
2018. február 22